Tarald Rasmussen

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Tarald Rasmussen
English version of this page
Telefon +47-22850325
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet

Faglige interesser

Viktigste forskningsområde: Kristendommens historie i Europa, inkludert Norden. Periode: især i senmiddelalder og reformasjon.

Bakgrunn

Dr. theol. 1986, professor i allmenn kirkehistorie ved UiO siden 1987. Flere forskningsopphold i Tyskland (Göttingen, Berlin the Institut für Spätmittealter und Reformation i Tübingen). Forskningsleder ved Det teologiske fakultet 2007–2014.

Se min CV for mer informasjon.

Prosjekter og nettverk siden 2014:

* Leder av det NFR-finansiert FRIHUMSAM-prosjektet The ambiguous memory of Nordic Protestantism (MEMORY) (fram til 2019) http://www.tf.uio.no/english/research/projects/memory/

* Norsk PI for HERA-prosjektet “Uses of the Past”-project Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of Secularity of Law (PRONOLA, fram til 2019) http://heranet.info/pronola/index

* Leder av det NFR-finansiert SAMKUL-prosjektet “Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society” (GOBA) (fram til 2018) http://www.tf.uio.no/english/research/projects/goba/index.html

* Ansvarlig redaktør for det internasjonale tidsskriftet Journal of Early Modern Christianity, utgitt fra 2014. https://www.degruyter.com/view/j/jemc

* Leder av det NFR-finansiert FRIHUMSAM-prosjektet Death in early Protestant Culture (2010-2014) http://www.tf.uio.no/english/research/projects/dp/index.html

* Fram til 2014, medredaktør av Teologisk Tidsskrift (Universitetsforlaget)

* Medlem av Scientific Board for Refo500 Research Consortium http://www.refo500.nl/en/news/6

* Medlem av editorial board for Refo500 Academic Studies (monografiserie) fra Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

* Forskningsleder ved Det teologiske fakultet fram til 2014

Internasjonale forelesninger og konferansebidrag siden 2014:

* Nye paradigmer i reformasjonsforskningen – med særlig henblikk på Norden og Danmark. Seminar: ”Reformationen som kirkeligt og kulturelt program”. Invitert foreleser København 2014.

* The holy city of Copenhagen, paper til MEMORY Panel "Religious Topography in the North: Strängnäs, Copenhagen, Amsterdam". Sixteenth Century Society Conference, New Orleans, oktober 2014.

* Contesting Memories of Nordic Protestantism. International seminar: ”Unpacking the Nordic Model” Invitert foreleser, Oslo, okt. 2014.

* Luther in Skandinavien. Invitert foreleser til konferanse i Fribourg (Sveits) mai 2015

* Niels Hemmingsen: A 16th Century Intellectual between Danish Confessionalism and European Trans-Confessionalism. RefoRC Conference, Leuven 2015. (Part of Project Panel)

* Uppsala and Stockholm in the topography of the Swedish Reformation. Sixteenth Century Society Conference, Vancouver, okt. 2015. (Part of MEMORY Panel)

* Protestantism and Protestantization. Bidrag til GOBA panel American Academy of Religion Conference, Atlanta, nov. 2015.

* “Sister Reformations” in the North: Sweden & Denmark in comparative Perspective. Invitert keynote speaker, internasjonal konferanse Århus februar 2016.

* The Danish Reformation kings: A comparative European approach. Paper Sixteenth Century Conference, August 2016, Bruges (del av  MEMORY Panel).

* Nach Wittenberger Vorbild: Christian III und die dänische Fürstenreformation. Invitert foreleser, Sächsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig, november 2016

Populærvitenskapelige bidrag siden 2015:

Bøker:

* Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys, Cappelen Damm 2017 (in print)

* Hva er protestantisme? Universitetsforlaget 2017 (in print)

* Per Kristian Aschim and Tarald Rasmussen: Reformasjon nå. Martin Luther som ressurs og utfordring for Den norske kirke, Oslo: Eide 2016

Artikler Web + trykte, Radiobidrag:

* Karikaturstrid på 1500-tallet : tidlig protestantisk religionskritikk. i: ”Kirke og kultur” 2015 (4) s. 374-386

* Nye artikler 2016 om Reformasjonen og om Martin Luther i ”Store Norske Leksikon” (web).

* NRK P2: Martin Luther på 95 minutter, ”Verdibørsen”, Oktober–november 2016

* NRK P2, ”Kulturhuset Kunst”: Om Hieronymus Bosch (April 2016) og om Lucas Cranach (januar 2017)

* Blogginnlegg Luther og jødene, UiO, TF: ”reformasjonsblogg”, 2016

* Luthers antijødiske skrifter fra 1543, foredrag HL-senteret 16.09.2016

Emneord: Reformasjonshistorie (Europa og Norden), Luther, Protestantisme, Middelalderkristendom, Kjetteri, Teologihistorie

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner etter 2006:

*        Rasmussen, Tarald (2016): Luther in Skandinavien, i: M. Delgado & V. Leppin: Luther: Zankapfel zwischen den Konfessionen und „Vater im Glauben?, Stuttgart, s. 269–282.

*        Rasmussen, Tarald (2016): Stockholm – Gustav I Wasa und Olaus Petri, i: M. Welker, M. Beintker und Albert de Lange: „Europa Reformata“, Leipzig; EVA, s. 385–39               

 • Rasmussen, Tarald (2016). Die Kontinuität der Memoria – Überlegungen am Beispiel von sächsischen Grabdenkmälern, I: Günter Frank & Volker Leppin (red.),  Die Reformation uind ihr Mittelalter (= Melanchthon-Schriften der Stadt Bretten 14).  frommann-holzboog.  ISBN 978-3-7728-2690-0.  Kapittel.  s 283 - 302

 • Rasmussen, Tarald (2015). Karikaturstrid på 1500-tallet : tidlig protestantisk religionskritikk. Kirke og kultur - [broken].  ISSN 0023-186X.  (4), s 374- 386

 • Rasmussen, Tarald (2015). Rationalität und Bibelauslegung in Niels Hemmingsens De Methodis (1555), I: Herman J. Selderhuis & Hans-Joachim Waschke (red.),  Reformation und Rationalität (= Refo500 Academic Studies, Band 017).  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-55079-3.  Sektion III.  s 239 - 252

 • Rasmussen, Tarald (2014). Iconclasm and religious images in the early Lutheran tradition, In Kristine Kolrud & Marina Prusac (ed.),  Iconoclasm from antiquity to modernity, http://www.ashgate.com/isbn/9781409470335.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-7033-5.  Chapter 7.  s 107 - 118

 • Rasmussen, Tarald (2014). Olaus Petri (1493–1552), I: Irene Dingel & Volker Leppin (red.),  Das Reformatorenlexikon.  Wissenschaftliche Buchgesellschaft.  ISBN 978 3 650 25638 6.  Kapittel.  s 207 - 214

 • Rasmussen, Tarald (2013). Kirkehistorie mellom det globale og det nasjonale. Dansk teologisk tidsskrift.  ISSN 0105-3191.  76(3), s 67- 74

 • Rasmussen, Tarald (2013). The Early Modern Pastor between Ideal and Reality . Lutherjahrbuch.  ISSN 0342-0914.  80, s 197- 209

 • Rasmussen, Tarald (2012). Bernt Oftestad som kirkehistoriker, I: Birger Løvlie; Kristin Norseth & Jan Schumacher (red.),  Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2851-9.  Kapittel.  s 200 - 215

 • Rasmussen, Tarald (2011). Norsk kirkehistorieskriving på 1900-tallet, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Artikkel.  s 117 - 132

 • Rasmussen, Tarald (2010). Luther als Ketzer, I: Tomas Hagg (red.),  Kirche und Ketzer: Wege und Abwege des Christentums.  Böhlau.  ISBN 9783412204655.  Kapittel.  s 149 - 168

 • Rasmussen, Tarald (2010). Melanchthon in Skandinavien (i: Die europäische Bedeutung Philipp Melanchthons. Beiträge einer Tagung des TARF vom 17. bis 19. September 2009 in Bretten.). epd Dokumentation.  ISSN 1619-5809.  (4), s 25- 31

 • Rasmussen, Tarald (2010). The Biblical Canon of the Lutheran Reformation, In Einar Thomassen (ed.),  Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-3027-9.  Kapittel.  s 143 - 158

 • Rasmussen, Tarald (2009). Hell disarmed? The Function of Hell in Reformation Spirituality. Numen - [broken].  ISSN 0029-5973.  56(2–3), s 366- 384 . doi: 10.1163/156852709X405044

 • Rasmussen, Tarald (2009). Nyere forskning i reformasjonshistorie. KVHAA Konferenser.  ISSN 0348-1433.  70, s 31- 43

 • Rasmussen, Tarald (2008). Bridging the Middle Ages and the Renaissance: Biblia Pauperum, Their Genre and Hermeneutical Significance, In  Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation. Vol. II: From the Renaissance to the Enlightenment.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-53982-8.  Kapittel.  s 76 - 93

 • Rasmussen, Tarald (2008). Luther som kjetter, I: Tomas Hägg (red.),  Kjetterne og kirken fra antikken til i dag.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0036-4.  Kapittel 6.  s 123 - 140

 • Rasmussen, Tarald (2008). Luther som polemiker, I: Kjetil Hafstad (red.),  Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning.  Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  Artikkel.  s 231 - 244

 • Rasmussen, Tarald (2016). Die Kontinuität der Memorial – Überlegungen am Beispiel von sächsischen Grabdenkmälern, I: Günter Frank & Volker Leppin (red.),  Die Reformation und ihr Mittelalter.  Frommann-Holzboog.  ISBN 9783772826900.  Kapittel.  s 283 - 302
 • Rasmussen, Tarald (2016). Døden og de døde, I: Per Kristian Aschim & Tarald Rasmussen (red.),  Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke.  Eide forlag.  ISBN 978-82-514-0822-6.  Tema D Innledning.  s 217 - 224
 • Rasmussen, Tarald (2016). Luther in Skandinavien, I: Mariano Delgado & Volker Leppin (red.),  Luther: Zankapfel zwischen den Konfessionen und "Vater im Glauben"? Historische, systematische und ökumenische Zugänge.  W. Kohlhammer GmbH.  ISBN 978 3727817946.  II.  s 269 - 280
 • Rasmussen, Tarald (2016). Luther og "de andre", I: Per Kristian Aschim & Tarald Rasmussen (red.),  Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke.  Eide forlag.  ISBN 978-82-514-0822-6.  Tema F, Innledning.  s 341 - 346
 • Rasmussen, Tarald (2016). Luther til inspirasjon gjennom hundre år – med særlig vekt på Norden, I: Per Kristian Aschim & Tarald Rasmussen (red.),  Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke.  Eide forlag.  ISBN 978-82-514-0822-6.  Kapittel.  s 539 - 549
 • Rasmussen, Tarald (2016). Stockholm, I: Michael Welker; Michael Beintker & Albert de Lange (red.),  Europa Reformata 1517 – 2017.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374041190.  Kapittel.  s 385 - 394
 • Rasmussen, Tarald (2015). Karikaturstrid på 1500-tallet : tidlig protestantisk religionskritikk. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 374- 386
 • Rasmussen, Tarald (2015). Rationalität und Bibelauslegung in Niels Hemmingsens De Methodis (1555), I: Herman J. Selderhuis & Hans-Joachim Waschke (red.),  Reformation und Rationalität (= Refo500 Academic Studies, Band 017).  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-55079-3.  Sektion III.  s 239 - 252
 • Rasmussen, Tarald (2014). Iconclasm and religious images in the early Lutheran tradition, In Kristine Kolrud & Marina Prusac (ed.),  Iconoclasm from antiquity to modernity, http://www.ashgate.com/isbn/9781409470335.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-7033-5.  Chapter 7.  s 107 - 118
 • Rasmussen, Tarald (2014). Olaus Petri (1493–1552), I: Irene Dingel & Volker Leppin (red.),  Das Reformatorenlexikon.  Wissenschaftliche Buchgesellschaft.  ISBN 978 3 650 25638 6.  Kapittel.  s 207 - 214 Vis sammendrag
 • Rasmussen, Tarald (2013). Kirkehistorie mellom det globale og det nasjonale. Dansk teologisk tidsskrift.  ISSN 0105-3191.  76(3), s 67- 74
 • Rasmussen, Tarald (2013). The Early Modern Pastor between Ideal and Reality. Lutherjahrbuch.  ISSN 0342-0914.  80, s 197- 209
 • Rasmussen, Tarald (2012). Bernt Oftestad som kirkehistoriker, I: Birger Løvlie; Kristin Norseth & Jan Schumacher (red.),  Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2851-9.  Kapittel.  s 200 - 215
 • Rasmussen, Tarald (2011). Norsk kirkehistorieskriving på 1900-tallet, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Artikkel.  s 117 - 132
 • Rasmussen, Tarald (2010). Luther als Ketzer, I: Tomas Hagg (red.),  Kirche und Ketzer: Wege und Abwege des Christentums.  Böhlau.  ISBN 9783412204655.  Kapittel.  s 149 - 168
 • Rasmussen, Tarald (2010). Melanchthon in Skandinavien (i: Die europäische Bedeutung Philipp Melanchthons. Beiträge einer Tagung des TARF vom 17. bis 19. September 2009 in Bretten.). epd Dokumentation.  ISSN 1619-5809.  (4), s 25- 31
 • Rasmussen, Tarald (2010). The Biblical Canon of the Lutheran Reformation, In Einar Thomassen (ed.),  Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-3027-9.  Kapittel.  s 143 - 158
 • Rasmussen, Tarald (2009). Hell disarmed? The Function of Hell in Reformation Spirituality. Numen.  ISSN 0029-5973.  56(2–3), s 366- 384 . doi: 10.1163/156852709X405044
 • Rasmussen, Tarald (2009). Nyere forskning i reformasjonshistorie. KVHAA Konferenser.  ISSN 0348-1433.  70, s 31- 43
 • Rasmussen, Tarald (2008). Bridging the Middle Ages and the Renaissance: Biblia Pauperum, Their Genre and Hermeneutical Significance, In  Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation. Vol. II: From the Renaissance to the Enlightenment.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-53982-8.  Kapittel.  s 76 - 93
 • Rasmussen, Tarald (2008). Luther som kjetter, I: Tomas Hägg (red.),  Kjetterne og kirken fra antikken til i dag.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0036-4.  Kapittel 6.  s 123 - 140
 • Rasmussen, Tarald (2008). Luther som polemiker, I: Kjetil Hafstad (red.),  Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning.  Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  Artikkel.  s 231 - 244

Se alle arbeider i Cristin

 • Rasmussen, Tarald & Tjørhom, Ola (red.) (2017). Reformasjonen i nytt lys. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53086-0.  251 s.
 • Aschim, Per Kristian & Rasmussen, Tarald (red.) (2016). Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. Eide forlag.  ISBN 978-82-514-0822-6.
 • Rasmussen, Tarald & Flæten, Jon Øygarden (ed.) (2015). Preparing for Death, Remembering the Dead. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-55082-3.  380 s.
 • Rasmussen, Tarald & Elstad, Hallgeir (red.) (2011). Teologi og modernitet. Unipub forlag.  ISBN 9788274775008.
 • Rasmussen, Tarald & Elstad, Hallgeir (red.) (2011). Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  320 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Elstad, Hallgeir & Rasmussen, Tarald (2017). Kristendom, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Rasmussen, Tarald (2016). From Legend to Autobiography. Formatting Personal Sanctity in Ideal Early Modern Catholicism..
 • Rasmussen, Tarald (2016). Nidaros og nordisk religionstopografi på 1500-tallet.
 • Rasmussen, Tarald (2016). Nordic Confessional Cultures: A comparative approach.
 • Rasmussen, Tarald (2016). Religious Topography of the Nordic Reformations.
 • Rasmussen, Tarald (2016). The Danish Reformation Kings. A Comparative European Approach.
 • Rasmussen, Tarald (2016). The religious topography of the Nordic reformations.
 • Rasmussen, Tarald (2015). Luther in Skandinavien.
 • Rasmussen, Tarald (2015). Niels Hemmingsen: A 16th Century Intellectual between Danish Confessionalism and European Trans-Confessionalism..
 • Rasmussen, Tarald (2015). Protestantism and Protestantization.
 • Rasmussen, Tarald (2015). Sächsische Pfarrerproträts der Reformationszeit.
 • Rasmussen, Tarald (2015). Uppsala and Stockholm in the topography of the Swedish Reformation.
 • Hvalvik, Reidar & Rasmussen, Tarald (2014). Grunnloven, prestene og religionen. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(4), s 360- 361
 • Hvalvik, Reidar & Rasmussen, Tarald (2014). Håpet om en annen verden. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(2), s 92- 93
 • Hvalvik, Reidar & Rasmussen, Tarald (2014). Kristendom og politikk. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(1), s 2- 3
 • Hvalvik, Reidar & Rasmussen, Tarald (2014). Religion og identitet. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(3), s 248- 249
 • Rasmussen, Tarald (2014). Contesting Memories of Nordic Protestantism.
 • Rasmussen, Tarald (2014). Død og minnekultur.
 • Rasmussen, Tarald (2014). Nordic Reformation History Working Group: Report on Norway.
 • Rasmussen, Tarald (2014). Nye paradigmer i reformasjonsforskningen – med særlig henblikk på Norden og Danmark.
 • Rasmussen, Tarald (2014). "The holy city of Copenhagen", Del av panel: "Religious Topography in the North: Strängnäs, Copenhagen, Amsterdam".
 • Rasmussen, Tarald (2014). Von der Reliquie zum Ding: Heiliger Ort – Wunderkammer – Museum. The Sixteenth Century Journal.  ISSN 0361-0160.  XLV(3), s 691- 692
 • Hvalvik, Reidar & Rasmussen, Tarald (2013). "Hellig krig". Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(2), s 106- 107
 • Hvalvik, Reidar & Rasmussen, Tarald (2013). Kirkelige nasjonsbyggere. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(3), s 206
 • Hvalvik, Reidar & Rasmussen, Tarald (2013). Religionspolitikk i praksis. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(4), s 312- 313
 • Hvalvik, Reidar & Rasmussen, Tarald (2013). Teologisk idéhistorie. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(1), s 2- 3
 • Rasmussen, Tarald (2013). Late Sixteenth-Century Clerical Epitaphs in Saxony.
 • Rasmussen, Tarald (2013). Niels Hemmingsen og Philipp Melanchthon.
 • Rasmussen, Tarald (2013, 19. januar). Penger i protestantisk og katolsk tradisjon. [Radio].  NRK P2, Verdibørsen.
 • Rasmussen, Tarald (2013). Recasting of ecclesiastical topography. Sacred and secular space in Early Modern Scandinavia.
 • Rasmussen, Tarald (2013). The Construction of Lutheran Clerical Sanctity in late 16th Century Saxony.
 • Gravem, Peder; Rasmussen, Tarald & Lystrup, Marianne (2012, 23. mars). MF + TF = sant.  Vårt Land.
 • Rasmussen, Tarald (2012). Autorität und Rationalität in der frühen reformatorischen Theologie der Universität Kopenhagen.
 • Rasmussen, Tarald (2012). B. Medieval Times and Reformation Era, In Hans-Josef Klauck (ed.),  Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 5: Charisma - Czaczkes.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-018373-3.  Church.  s 291 - 293
 • Rasmussen, Tarald (2012). Death and dying in the Early Modern Lutheranism.
 • Rasmussen, Tarald (2012). Reformasjonen og reformasjonsjubileet: hva gjør vi med det i dag?.
 • Rasmussen, Tarald (2012). The Early Modern Pastor.
 • Rasmussen, Tarald (2012). The Uses of Comparative Methods in Reformation History.
 • Rasmussen, Tarald (2011). 200 år Teologisk fakultet - 110 år Norsk Teologisk Tidsskrift. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  112(3-4), s 151- 152
 • Rasmussen, Tarald (2011). Dypere skille mellom levende og døde. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.
 • Rasmussen, Tarald (2011). Epitaph Anton Lauterbach as case.
 • Rasmussen, Tarald (2011). Kjønn og religion i gamle dager. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  112(2), s 67- 67
 • Rasmussen, Tarald (2011). Kunst og reformasjon: Epitafier som forskningsfelt.
 • Rasmussen, Tarald (2011). Luther reception in Norway in the 20th century.
 • Rasmussen, Tarald (2011). Niels Hemmingsen und seine Schule.
 • Rasmussen, Tarald (2011). Replacing the Saints? The Image of the Lutheran Pastor in Epitaphs and Funeral Sermons from the late 16th Centuries.
 • Rasmussen, Tarald (2011, 12. februar). Verdibørsen, Panel 2011, Religion. [Radio].  NRK P2, Oslo.
 • Rasmussen, Tarald (2011, 31. desember). Verdibørsen, Panel 2011, Religion. [Radio].  NRK/P2, Oslo.
 • Rasmussen, Tarald (2011, 10. desember). Verdibørsen, Panel 2011, Religion. [Radio].  NRK/P2, Oslo.
 • Rasmussen, Tarald (2011, 01. oktober). Verdibørsen, Panel 2011, Religion. [Radio].  NRK/P2, Oslo.
 • Rasmussen, Tarald (2011, 25. juni). Verdibørsen, Panel 2011, Religion. [Radio].  NRK/P2, Oslo.
 • Rasmussen, Tarald (2011, 04. juni). Verdibørsen, Panel 2011, Religion. [Radio].  NRK/P2, Oslo.
 • Rasmussen, Tarald (2011, 07. mai). Verdibørsen, Panel 2011, Religion. [Radio].  NRK/P2, Oslo.
 • Rasmussen, Tarald (2011, 08. april). Verdibørsen, Panel 2011, Religion. [Radio].  NRK/P2, Oslo.
 • Rasmussen, Tarald (2011, 05. februar). Verdibørsen, Panel 2011, Religion. [Radio].  NRK/P2, Oslo.
 • Rasmussen, Tarald (2010). Denmark and Norway. The Recasting of Ecclesiastical Topography.
 • Rasmussen, Tarald (2010). Nyere lutherforskning.
 • Rasmussen, Tarald (2010). Reinventing Protestant Roots in Norwegian 19th Century Christianity.
 • Rasmussen, Tarald (2010). The Challenge of Religion in a Pluralist Society.
 • Rasmussen, Tarald (2008). Der norwegische Protestantismus im europäischen Vergleich.
 • Rasmussen, Tarald (2008). KRL i bevegelse. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  109(1), s 53- 54
 • Rasmussen, Tarald (2008). Kulturell hukommelse. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  109(4), s 269- 269
 • Rasmussen, Tarald (2008). Ny kirkeordning for Norge. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  109(2), s 117- 118
 • Rasmussen, Tarald (2008). Nyere forskning i reformasjonshistorie.
 • Rasmussen, Tarald (2008, 20. september). Religion og økonomi/Verdibørsen. [Radio].  NRK P2.
 • Rasmussen, Tarald (2008). Teologi og kulturteori. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  109(3), s 205- 206
 • Rasmussen, Tarald & Thomassen, Einar (2008, 01. november). Kjetterne og kirken/Verdibørsen. [Radio].  NRK.
 • Rasmussen, Tarald & Wyller, Trygve E (2008). En moderne klassiker. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  s 1- 2
 • Rasmussen, Tarald (2007). Back to dualism. The function of Hell in Luther's theology.
 • Rasmussen, Tarald (2007). Etikk og økumenikk. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  108(3), s 145- 146
 • Rasmussen, Tarald (2007). Kirke og samfunn i reformasjonstidens Norge.
 • Rasmussen, Tarald (2007). Kirkelige og borgerlige offentligheter på 1900-tallet.
 • Rasmussen, Tarald (2007). Luthersk og katolsk. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  108(4), s 213- 214

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:54 - Sist endret 22. des. 2016 10:03

Prosjekter

Forskergrupper