Sivert Angel

Førsteamanuensis i homiletikk
  • Akademisk grad: PhD i teologi

Fagprofil

Kirkehistorie / reformasjonshistorie og homiletikk

Utdannelse

2011 Ph.D. UiO
1999 Praktikum, UiO
1998 Cand. Theol. UiO
1993 Grunnfag filosofi NTNU

Arbeidserfaring

2014 - Rektor ved Det praktisk-teologiske seminar
2013 - 2013 Fungerende rektor ved Det praktisk-teologiske seminar
2010 - 2012 Førsteamanuensis homiletikk, PTS
2006 - 2010 Stipendiat TF, UiO
2005 - 2008 Distriktsprest Oslo og Akershus heimevernsdistrikt
2000 - 2006 Kapellan Frogner menighet
1999 - 2000 Stasjonsprest Gardermoen flystasjon

Annet

2014 -  (og 2010 - 2012) Redaktør Nytt norsk kirkeblad
2008 - 2009 Faglig sekretær for Norges kristne råds samtalegruppe om tro og skaperverk (førte i pennen økumenisk dokumentet ”Tro og skaperverk”).
2009 - Faglig ansvarlig sammen for etter- og videreutdanningskurset ”Himmel og jord skal brenne? Teologi i klimaforandringens tid” i regi av Det teologiske fakultet og Praktisk teologisk seminar.
2003 - 2005 Leder Presteforeningens lokallag for Oslo domprosti
2001 - 2006 Redaksjonsmedlem Nytt norsk kirkeblad.

Vitenskapelige publikasjoner

-"The Religious Pedagogic of Lucas Osiander (1534 - 1604)." University of Oslo, 2011. (PhD-avhandling)
-”Den tyske likprekenens eksempler. Endringer i eksemplenes religiøse funksjon på slutten av 1500 – tallet” Artikkel i Tidsskrift for kulturforskning nr. 2 2010.
-”Å møte døden med en preken. Forholdet mellom levende og døde i lutherske begravelser på 1500 - tallet” Artikkel i Norsk teologisk tidsskrift nr. 1 2009.

Populære artikler

-"Kropp og gjensyn. Tekstgjennomgang til 2. påskedag" NNK 1/12
-"Bakkevig og den nye tid. Lederartikkel" NNK 8/11
-"Konfirmasjon nå til dags. Lederartikkel" NNK 5/11
-"Kirke uten stat, men med fasong. Lederartikkel" NNK 2/11
-"Jul og Jesus. Lederartikkel" NNK 7/10
-"Sæterbakkens snille dom." NNK 7/10
-"Den syke ved Betesda. Tekstgjennomgang til 15. søndag etter pinse" 5/10
-"Gustav Lorentzen og evigheten. Lederartikkel" NNK 4/10
-"Ja til Trondheim. Lederartikkel" NNK 3/10
-"Lite ringere enn Gud. Tekstgjennomgang til 10. søndag etter pinse" NNK 5/09
-"Gudstjenesteforberedelse til aposteldagen" NNK 5/06
-"Noen typer sport er farligere for en kristen kropp enn andre typer sport. Intervju med Marit Gryt" NNK 5/06
-"Lidenskap for idrett og identitetsskapende situasjoner. Intervju med Kjell Markset" NNK 5/06
-"Sport og religion. Lederartikkel" NNK 5/06
-"Skrift og evangelium. Lederartikkel" NNK 1/06
-"Trosopplæring er viktig, ja det er det. Lederartikkel" NNK 2/05
-"Luthers gjenkomst høsten 2004" NNK 1/05
-"Gudstjenesteforberedelse til Kristi himmelfartsdag" NNK 3/04
-"En sommer på et øde sted. Intervju med skuespiller Even Lynne om askese og personlighetsforming i en ny tid." NNK 1/04
-"Å faste og øve. Lederartikkel" NNK 1/04
-"Juleprekenen som ingen ville høre. Julaftenpreken." NNK 8/03
-"Gudstjenesteforberedelse til første pinsedag" NNK 4/03
-"Død og begravelse. Lederartikkel" NNK 2/03
-"Kirken er bart, nisser er snørr." NNK 8/02
-"Engasjert. Tjenende. Respons på kirke/stat – utvalgets Samme kirke – ny ordning" NNK 7/02
-"Gudstjenesteforberedelse til 4. søndag etter pinse" NNK 3/02
-"Gudstjenesteforberedelse til 16. søndag etter pinse" NNK 4/01

Publikasjoner

  • Angel, Sivert (2010). Den tyske likprekenens eksempler endringer i eksemplenes religiøse funksjon på slutten av 1500-tallet. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  9(2), s 5- 17
  • Angel, Sivert (2009). Å møte døden med en preken forholdet mellom levende og døde i lutherske begravelser og likprekener på slutten av 1500-tallet. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  110(1), s 45- 61 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/28649987/ntt_2009_01_pdf.pdf

Se alle arbeider i Cristin

  • Angel, Sivert (2014). The Confessionalist Homiletics of Lucas Osiander (1534-1604). A Study of a South-German Lutheran Preacher in the Age of Confessionalization.. Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-153467-6.  306 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jan. 2017 13:27 - Sist endret 16. juni 2017 13:22

Prosjekter