print logo

kristbaa

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Link til hjemmeside: http://www.kristinaavitsland.no

 

Publikasjoner

 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2015). Defending Jerusalem: Visualizations of a Christian Identity in Medieval Scandinavia, In Bianca Kühnel; Galit Noga-Banai & Hannah Vorholt (ed.),  Visual Constructs of Jerusalem.  Brepols.  ISBN 978-2-503-55121-0.  Strategies of Translation.  s 121 - 132
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2015). Remembering Death in Denmark-Norway during the Period of Lutheran Orthodoxy, In Tarald Rasmussen & Jon Øygarden Flæten (ed.),  Preparing for Death, Remembering the Dead.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-55082-3.  11.  s 241 - 264
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2015). Remembering Jerusalem in Medieval Scandinavia, In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future. Collective Remembering and Identity Formation..  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  Remembering and Media.  s 175 - 198
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Civitas Hierusalem: representing presence in Scandinavian golden altars, In Poul Grinder-Hansen (ed.),  Image and Altar 800-1300. Papers from an InternationalConference in Copenhagen 24 October - 27 October 2007.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 9788776021436.  Kapittel.  s 179 - 193
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Minnet om de døde og påminnelsen om døden: Magister Jens Pedersen Hiermanns epitafium i Stavanger domkirke. Årbok / Fortidsminneforeningen.  ISSN 0071-7436.  168, s 125- 136
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Noen refleksjoner omkring dyder og laster, kvinnelig og mannlig i middelalderens ikonografi. ICO Iconographisk Post.  ISSN 2323-5586.  (3), s 6- 19
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Visualizing the Art of Dying in Early Protestant Scandinavia: A Reading of a Late Sixteenth-Century Tapestry from Leksvik, Norway. Journal of Early Modern Christianity.  ISSN 2196-6656.  1(1), s 115- 142
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2012). Fortidsdesign. Riksantikvar Harry Fett, kirkerestaureringer, estetikk og politikk. Årbok / Fortidsminneforeningen.  ISSN 0071-7436.  s 55- 68
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2011). From Nationalism to Cosmopolitan Classicism: Harry Fett's Concept of Cultural Capital. Future Anterior : journal of historic preservation - history, theory & criticism.  ISSN 1549-9715.  7(2), s 18- 33
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2011). In sinum Abrahae. Romanske forestillinger om paradiset og sjelens vei dit, I:  Memento Mori - Døden i middelalderens billedverden.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-628-5.  5.  s 64 - 80
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2011). «Roserne og eføyen om de gamle mure»: Tidsskriftet Kunst og Kultur som kulturpolitisk prosjekt. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 72- 83
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2011). Visual Splendour and Verbal Argument in Romanesque Golden Altars. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia.  ISSN 0065-0900.  24(n.s. 10), s 205- 225
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2010). Visualisert didaktikk? Det talte og det malte ord norsk middelalder, I: Odd Einar Haugen & Åslaug Ommundsen (red.),  Vår eldste bok. Skrift, miljø og biletbruk i den norske homilieboka.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-589-9.  Artikkel.  s 217 - 246
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2009). Fra tekst til bilde. Ikonografiske transformasjon av enhjørningfabelen fra Barlaams saga i nordeuropeisk middelalder, I: Karl G. Johansson & Maria Arvidsson (red.),  Barlaam i nord. Legenden om Barlaam og Josaphat i den nordiska medeltidslitteraturen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-519-6.  artikkel.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2008). Ornament and Iconocraphy. Vidual Orders in the Golden Altar from Lisbjerg, In Kristin Bliksrud Aavitsland & Margrethe C. Stang (ed.),  Ornament and Order. Essays on Viking and Northern Medieval Art for Signe Horn Fuglesang.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2320-0.  Artikkel.  s 73 - 95
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2007). Dies irae – vredens dag. Apokalypse, frelsesøkonomi og individ i Arena-kapellet i Padova (1300-1320). Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4)
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2007). Materialitet og teofani i romansk alterutsmykning. De gylne altrene fra Danmark, I: Maria Fabricius Hansen & Hans Frederik Jørgensen (red.),  Kunst og materialitet. Arbejdspapir nr 9 (2007).  Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet.  artikkel.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2007). Materialitet og teofani. Om bruken av kostbare materialer i romansk alterutsmykning. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 79- 91
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Hans Peter L'Orange og det klassiske, I: Egil Kraggerud & Eirik Welo (red.),  Mennesket – det minste og det største. Utvalgte foredrag fra Humanistisk Kollegium.  Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.  ISBN 978-82-990518-4-2.  artikkel.  s 64 - 71
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Middelalder og norsk identitet. Litterære og visuelle eksempler på norsk medievalisme. Konsthistorisk Tidskrift.  ISSN 0023-3609.  75(1), s 38- 49
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Teksten i bildet. Refleksjoner over forholdet mellom innskrifter og bildefremstillinger i de gylne altre fra dansk middelalder, I: Gro Steinsland (red.),  Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder.  Unipub forlag.  ISBN 8274772563.  artikkel.  s 169 - 182
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2005). Kommentar til Marianne Vedeler og Einar Østmos artikkel "Form, estetikk og den arkeologiske gjenstanden". Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  8, s 92- 93
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2005). En blandet fornøyelse: Stilbegrepet i dagens kunsthistoriske praksis . Konsthistorisk Tidskrift.  ISSN 0023-3609.  74(1), s 2- 11
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2005). Keiseren på himmeltronen maktens ansikter hos Hans Petter L'Orange. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (Årg. 88, nr 3), s 180- 189
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2004). Visualitetens vitnesbyrd. Teologiske og kunsthistoriske blikk på fortidens visuelle arv. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (Årg. 105, h. 2), s 67-82 : ill.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2003). Meningsmangfold i middelalderens billedspråk: Metodiske refleksjoner, I: Henning Laugerud; Lena Liepe & Gunnar Danbolt (red.),  Tegn, symbol, tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 87-7289-828-3.  3.  s 53 - 63

Se alle arbeider i Cristin

 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Harry Fett : historien er lengst. Pax Forlag.  ISBN 9788253036625.  613 s.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2012). Imagining the Human Condition in Medieval Rome. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3818-2.  350 s.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (ed.) (2011). Inscriptionis in Liturgical Spaces. Bardi Editore.  ISBN 978-88-88620-97-8.  264 s.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud & Stang, Margrethe C. (ed.) (2008). Ornament and Order. Essays on Viking and Northern Medieval Art for Signe Horn Fuglesang. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2320-0.  235 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2015). Skriv seg sjølv inn i historia. Dag Solstad: Artikler 2005-2014, Oktober forlag 2015. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 29- 29
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Harry Fett.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Harry Fett - en glemt nasjonal strateg?.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Harry Fett og Berlin.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Hoffpredikant uten hoff. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 26- 27
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Lidelsens retorikk. Krusifikset gjennom tidene.
 • Zorgati, Ragnhild Johnsrud; Oftestad, Eivor Andersen & Aavitsland, Kristin Bliksrud (2014). Presentation of Jerusalem Research Project.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2013, 11. oktober). Harry Fett og Christinedal. [Radio].  NRK P2.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2013). Harry Fett: kunsthistoriker, fabrikkeier, riksantikvar og en av Akademiets stiftere.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2013). Henning Laugerud & Salvador Ryan (eds),Devotional Cultures of European Christianity 1790-1960, Four Courts Press, 2012. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn.  ISSN 1893-8728.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2013). Heritage safeguarding in twentieth-century Norway: Ideologies, conflicts, practices.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2013, 03. november). Kunsten å dø-. [Radio].  NRK P2.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2013). Quod periet in facie. Memory and portraiture in seventeeth-century epitaphs.
 • Stige, Morten; Kollandsrud, Kaja; Aavitsland, Kristin Bliksrud; Hauglid, Kjartan & Bandlien, Bjørn (2013). Middelalderen er broen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 10- 10
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2012). Mors haec reparatio vitae est. Remembering Death in Scandinavia during the Period of Lutheran Orthodoxy.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2012). The Cathedral and devotional areas during the Late Middle Ages. Linkoping and Lund. Fornvännen.  ISSN 0015-7813.  107(2), s 143- 145
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2012). The Reformation and The Art of Dying. A Reading of the 16th-Century Tapestry from Leksvik Church , Middle Norway.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud & Oftestad, Eivor Andersen (2012). En vaksine mot hovmod. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Oftestad, Eivor Andersen & Aavitsland, Kristin Bliksrud (2012). Døden i tidlig protestantisk tradisjon - et forskningsprosjekt. Segl : katolsk årsskrift for religion og samfunn.  s 281- 284
 • Oftestad, Eivor Andersen & Aavitsland, Kristin Bliksrud (2012). Å minnes de døde. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon.  ISSN 1500-2322.  (2)
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2011, 31. oktober). Forholdet til døden endret synet på livet. [Internett].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2011). The art of dying in early Protestant Scandinavia.
 • Liepe, Lena & Aavitsland, Kristin Bliksrud (2011). Døden i middelalderens billedverden, I:  Memento Mori - Døden i middelalderens billedverden.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-628-5.  Innledning.  s 7 - 8
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2009). From umbilicus mundi to finis terrae. Imagining Jerusalem in Medieval Scandinavia.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2009). Kulturkapital og kulturverdier -- Harry Fett og kulturminnevernet.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2009). Middelalderens bilde mellom materialitet og tekst.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2007). Christian humanitas and the golden altar from Lisbjerg (1135).
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2007). Effigy, relic and sacrament: Representing presence in Romanesque altar decoration.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2007). Materialitet og teofani i romansk alterutsmykning.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2007). Om materialbruken i de romanske gylne altre fra skandinavisk middelalder.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2007). Orienteringspunkter i sinnets geografi. Giottos bilder av dyder og laster i Scrovegni-kapellet.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2007). Teoretiske perspektiver på krysningsfeltet mellom teologi og kunsthistorie.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Kultbilder og andaktsbilder. Kaspersen, S. and Haastrup, U.: Images of Cult and Devotion. Function and Reception of Christian Images in Medieval and Post-Medieval Europe, København: Museum Tusculanum Press 2004. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  18, s 176- 187
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Kvinnelige personifikasjoner av dyder og laster i middelalderens billedkunst – grammatikk eller ontologi?.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Romanesque liturgical art in Medieval Scandinavia: The golden altar from Lisbjerg, Jutland.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Saints in altar frontals - what does their presence really imply?.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Visualisert didaktikk? Preken og billedkunst i norsk middelalder.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Det gylne alter fra Lisbjerg: materialitet og visualitet.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Kaspersen, Søren & Thunø, Erik (eds.). Decorating the Lord’s Table. On the Dynamics between Image and Altar in the Middle Ages, Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2006-10-19. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  19, s 256- 264
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Piscator Dei. An example of iconographical ambiguity from medieval Rome.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2006). Å se det usynlige. Visualitet og materialitet i middelalderens kirkekunst.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2005). Mirabilia Urbis Romae – markedsføring av mirakler i pilegrimenes by.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2004). Middelalder og norsk identitet � litterære og visuelle eksempler på norsk medievalisme.
 • Aavitsland, Kristin Bliksrud (2002). Roma caput mundi. Middelalderens Roma-bilder. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 54- 63

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. okt. 2010 11:49 - Sist endret 23. mar. 2011 21:27