Marius Timmann Mjaaland

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Marius Timmann Mjaaland
English version of this page
Mobiltelefon +47 46 77 99 97
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet

Faglige interesser

Filosofi, teologi, dogmatikk, religionsfilosofi og religionsstudier, med særlig vekt på religion i pluralistiske samfunn.

Undervisning

Bakgrunn

 • Professor og faglig leder for PluRel Universitetet i Oslo 2014-
 • Førsteamanuensis Høgskolen i Østfold 2013-2014
 • Humboldt-stipendiat Universität Hamburg 2012-2013
 • Vertretungsprofessor Universität Rostock SS 2012
 • Førsteamanuensis med ansvar for forskningsutvikling (SFF) UiO 2011
 • Kirkefagsjef i Oslo 2010
 • Gjesteforsker ved universitetene i København, Montpellier, Heidelberg, Tübingen, Hamburg og Chicago
 • Postdoktor (NFR-prosjekt) tilknyttet UiO 2006-2009
 • Doktorgrad i religionsfilosofi, Universitetet i Oslo (2005)
 • Cand. theol. Universitetet i Oslo (1999)
 • Magister i filosofi fra Universitet i Oslo (1999)

Priser og Prosjektansvar

 • Alexander-von-Humboldt Scholarship for Advanced Scholars 2012-2014
 • John Templeton Award for Theological Promise 2009 - University of Heidelberg
 • NFR-prosjekt "Sola Scriptura" 2006-2009
 • NFR-prosjekt "Autopsi: Døden og synet på selvet hos Kierkegaard og Derrida" 2001-2005
 • Deutscher Akademischer Austausch Dienst - Universität Heidelberg 1999-2000

Verv

Samarbeid

Emneord: Religionsfilosofi, Dogmatikk, Religion og politikk, Sekularitet, Protestantisme

Publikasjoner

 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Bilder des Todes zerstören, I: Thomas Klie & Illona Nord (red.),  Tod und Trauer im Netz.  W. Kohlhammer GmbH.  ISBN 9783170292505.  Artikkel.  s 97 - 116
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Creation and Evolution, In Asle Eikrem & Atle Ottesen Søvik (ed.),  Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90741-7.  1.  s 5 - 20
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Navn og narsissisme: Om allmakt, avmakt og apofasis, I: Gunnar Innerdal & Svein Rise (red.),  Gud og språkets grenser.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-332-1.  Artikkel.  s 133 - 154
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Religiøs topografi i nordisk protestantisme :. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift.  ISSN 1501-9934.  (1), s 84- 103
 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Sacrifice and Suicide in the Post-Secular Society. Berliner Theologische Zeitschrift.  ISSN 0724-6137.  1, s 69- 87
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Paradox, Sacrifice, and the Future of Writing: Kierkegaard, Postmodernism and Deconstruction, In Jon Stewart (ed.),  A Companion to Kierkegaard.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-78381-8.  6.  s 96 - 110
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Der apokalyptische Zwerg der Revolution, I: Philipp Stoellger (red.),  Deutungsmacht: Religion und belief systems in Deutungsmachtkonflikten.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-153031-9.  II. Schriften.  s 205 - 224
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). The Double Destruction of Hegel, In Axel Hutter & Anders Moe Rasmussen (ed.),  Kierkegaard im Kontext des deutschen Idealismus.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11025275-0.  Artikkel.  s 135 - 150
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Apocalypse and the Spirit of Revolution: The Political Legacy of the Early Reformation. Political Theology.  ISSN 1462-317X.  14(2), s 155- 173
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Gjentagelsen, Døden og Tilegnelsen: De store spørsmålene og Luthers lille pedagogikk, I: Joar Haga & Knut Alfsvåg (red.),  "Hva betyr det?" Luthers katekisme i trosopplæringen.  IKO forlaget.  ISBN 9788282491082.  Artikkel.  s 153 - 162
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Questioning Time. Religion in Philosophy and Theology (RPT).  ISSN 1616-346X.  68, s 13- 32
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (2013). Introduction. Religion in Philosophy and Theology (RPT).  ISSN 1616-346X.  68, s 1- 9
 • Mjaaland, Marius Timmann (2012). Å skrive om Gud: Hvilken mening har det?. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  1, s 396- 418
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Collapsing Horizons. Political Theology.  ISSN 1462-317X.  12(5), s 782- 790
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Geneatopics . Studia Theologica.  ISSN 0039-338X.  65(2), s 172- 189
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Immorality. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie.  ISSN 0028-3517.  4, s 450- 464 . doi: 10.1515/NZST.2011.028
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Spekulasjoner om jødehat. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  1, s 87- 97
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Suicide and Despair, In Patrick Stokes & Adam Buben (ed.),  Kierkegaard and Death.  Indiana University Press.  ISBN 978-0-253-22352-4.  Kap. 4.  s 81 - 100
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2010). Giving Birth: Kierkegaard’s Socratic Maieutics, In Jon Stewart (ed.),  Kierkegaard and the Greek World.  Ashgate.  ISBN 978-0754669814.  Kapittel: Theaetetus.  s 115 - 146
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2010). Monstrøse myter i det moderne, I: Niels Jørgen Cappelørn; Thor Arvid Dyrerud; Christian Janss; Marius Gunnar Mjaaland & Vigdis Ystad (red.),  Kierkegaard, Ibsen og det moderne.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016061.  Kapittel.  s 117 - 132
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2010). Why? - The Political and Religious Logic of Suicide Bombing, In Marius Gunnar Mjaaland; Ola Sigurdson & Sigridur Thorgeirsdottir (ed.),  The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819848.  III.  s 53 - 71
 • Mjaaland, Marius Timmann (2010). Derrida Between Alterity and Subjectivity, In Hans Ruin & Jonna Bornemark (ed.),  Phenomenology and Religion: New Frontiers.  Södertörn University Press.  ISBN 978-91-86069-16-2.  Artikkel.  s 157 - 176
 • Mjaaland, Marius Timmann (2010). Galskap, I: Joachim Garff; Ettore Rocha & Pia Søltoft (red.),  At være sig selv nærværende : Festskrift til Niels Jørgen Cappelørn.  Kristelig Dagblads Forlag.  ISBN 978-87-7467-045-2.  Artikkel.  s 160 - 175
 • Mjaaland, Marius Timmann (2010). Kamp og kontemplasjon. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (4), s 253- 261 Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2009). Does Modernity Begin With Luther?. Studia Theologica.  ISSN 0039-338X.  1, s 42- 66
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2009). The Fractured Unity of God, In Eva Harasta & Brian Brock (ed.),  Evoking Lament.  Continuum.  ISBN 9780567033901.  Kapittel.  s 99 - 117
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Ambivalence: On Sacrifice in Philosophy, Society, and Religion. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie.  ISSN 0028-3517.  50(3-4), s 189- 195 . doi: 10.1515/NZST.2008.015
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Die zerfallene Einheit Gottes: Die Klage, die Gott selbst in Frage stellt, I: Eva Harasta (red.),  Mit Gott klagen.  Neukirchener Verlag.  ISBN 978-3-7887-2325-5.  2. Aufhebungen der Klage.  s 99 - 118
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Funderinger over Abrahams offer: Fundamentalisme, mysterium og teleologisk suspensjon i Kierkegaards Frygt og Bæven. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  108(2), s 116- 143 Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). I dødens hule selv: Søren Kierkegaard om selvmord, frihet og fortvilelse. Suicidologi.  ISSN 1501-6994.  (3), s 3- 7 Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Spor av død. Spor av Gud. Derridas tenkning på grensen mellom filosofi og religion. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (6), s 516- 524 Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Die Schrift im Selbst: Das Äussere im Inneren - oder umgekehrt, I: Niels Jørgen Cappelørn; Theodor Jørgensen; Richard Crouter & Claus Osthövener (red.),  Kierkegaard und Schleiermacher: Subjektivität und Wahrheit / Subjectivity and Truth.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-018548-5.  Artikkel.  s 457 - 464
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). The Autopsy of One Still Living. On Death: Kierkegaard vs. Heidegger, Levinas, and Derrida, In Robert L. Perkins (ed.),  International Kierkegaard Commentary, Vol 9-10: Prefaces, Writing Sampler, and Three Discourses on Imagined Occasions.  Mercer University Press.  ISBN 978-0-88146-021-6.  7.  s 359 - 386
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2005). En tenker krysser ditt spor: Død, apori og metafor i Kierkegaards tenkning, I: Jon Stewart; Lone Koldtoft & Jan Holmgaard (red.),  Tänkarens mångfald: Nutida perspektiv på Søren Kierkegaard.  Makadam förlag.  ISBN 91-7061-019-3.  Artikkel.  s 26 - 40
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2005). X. Alterität und Textur in Kierkegaards Krankheit zum Tode. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie.  ISSN 0028-3517.  (1), s 58- 80
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2003). Death and Aporia. Some Reflections on the Problem of Thinking Death in At a Graveside (1845), In  Kierkegaard Studies Yearbook 2003.  Walter de Gruyter.  ISBN 3-11-017895-8.  Artikkel.  s 395 - 418
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2003). Døden - denne mægtige Tænker. Apori, skrift og Kjerlighedens Gjerninger. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2/3), s 149- 162
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2002). Kierkegaard vender tilbake. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  103, s 177- 184
 • Mjaaland, Marius Gunnar (2002). På de 70.000 favne. Ole Hallesby møter Søren Kierkegaard. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2), s 207- 221

Se alle arbeider i Cristin

 • Holte, Stine; Jensen, Roger & Mjaaland, Marius Timmann (2017). Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  536 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2017). Systematisk teologi. Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313558.  362 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (red.) (2015). Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014. St. Olav forlag.  ISBN 9788270243068.  139 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). The Hidden God: Luther, Philosophy, and Political Theology. Indiana University Press.  ISBN 978-0-253-01820-5.  248 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann & Dyrerud, Thor Arvid (red.) (2013). Forfatterne møter Kierkegaard. Press Forlag.  ISBN 978-82-7547-661-4.  148 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann & Dyrerud, Thor Arvid (2013). Kierkegaard og Norge. Press Forlag.  ISBN 978-82-7547-662-1.  247 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (ed.) (2013). Impossible Time. Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-151956-7.  253 s.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Houlind Rasmussen, Ulrik & Stoellger, Philipp (ed.) (2013). Impossible time : past and future in the philosophy of religion. Mohr Siebeck.  ISBN 9783161519567.
 • Cappelørn, Niels Jørgen; Dyrerud, Thor Arvid; Janss, Christian; Mjaaland, Marius Gunnar & Ystad, Vigdis (red.) (2010). Kierkegaard, Ibsen og det moderne. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016061.  239 s.
 • Mjaaland, Marius Gunnar; Sigurdson, Ola & Thorgeirsdottir, Sigridur (ed.) (2010). The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion. Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819848.  205 s.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Autopsia: Self, Death, and God After Kierkegaard and Derrida. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-019128-8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mjaaland, Marius Timmann (2016). Alle revolusjoners mor. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 18- 19
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Det tvetydige protestantiske minnet og nordisk topografi.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2015). Utelukkelsens skygge over Grunnloven, I: Marius Timmann Mjaaland (red.),  Ingen adgang til riket. Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2 1814-2014.  St. Olav forlag.  ISBN 9788270243068.  Innledning.  s 9 - 14
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Frykten for religion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2014). Ingen adgang til riket.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Dikternes dikter og tenkernes tenker: Kierkegaard 200 år.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Et selv som søker sannhet (og finner løgn og bedrag).
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Hemmeligheten i all hjelpekunst.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Kulturkamp og kritikk.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2013). Nordic Kierkegaard Research_ A Survey.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). Immorality.
 • Mjaaland, Marius Timmann (2011). The Violence of the Question.
 • Mjaaland, Marius Gunnar; Sigurdson, Ola & Thorgeirsdottir, Sigridur (2010). Introduction, In Marius Gunnar Mjaaland; Ola Sigurdson & Sigridur Thorgeirsdottir (ed.),  The Body Unbound: Philosophical Perspectives on Politics, Embodiment and Religion.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1443819848.  Oversiktsartikkel.  s 1 - 18
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). DeUsynlige Andre. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Hvem må ofres?. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008, 30. august). Offer. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Offer og Ambivalens. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 24
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008, 19. oktober). Om respekt for døden. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Sacrifice.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Supposed God Is There: Derrida between Alterity and Subjectivity.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). The Identity of the "I".
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2008). Ubehaget i vår kultur. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Adieu to the Hermeneutic Horizon?.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Kenosis and the Weakness of Weakness.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Luther and Derrida on Writing and the Hidden God.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Ola Sigurdson: Himmelska Kroppar: inkarnation, blikk, kropp. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (4), s 289- 290
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Silkesnoren: Om Kjærlighetens irrganger i Søren Kierkegaards filosofi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  19(1), s 25- 30
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Tout autre est tout autre: Kierkegaard og Derrida.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2007). Wyllers enhetsfilosofi i lys av Søren Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Giften og gaven.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Gjenoppliv døden! - innledning til diskusjon.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Lux in tenebre lucet: Writing and Difference in De servo arbitrio (1525).
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Memento mori: Mysteriespillets liturgi i Når vi døde vågner.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006, 07. mars). Møte døden for å møte livet.  Vårt Land.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006, 06. mars). Om døden. [Radio].  NRK P1.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Optimus Philosophorum: Luther on Religion and Metaphysics in Disputatio Heidelbergae Habita (1518).
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006, 13. november). Til helvete uten Jesus?.  Vårt Land.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). To kvelder om tenkeren og dikteren Søren Kierkegaard.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Ved en grav.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Dix secondes pour gagner la confiance. Communion.  ISSN 0753-5333.  (183), s 22- 31
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2006). Kierkegaards Frygt og Bæven og offeret i moderne terrorisme.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2005, 09. desember). Døden og Kierkegaard. [Internett].  Forskning.no.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2005). Humor og alvor hos Søren Kierkegaard.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2005). Autopsi: Døden og synet på selvet [blant Kierkegaards aporier].
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2004). Die Dekonstruktion des Selbst in Kierkegaards Krankheit zum Tode.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2004). Selvets mørke bakside.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2004). Thanatologie négative. Penser la mort chez Søren Kierkegaard.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2003). Den kunst at blive taus. Søren Kierkegaard om bønn, lidelse og glede. Over alt.  ISSN 0802-2550.  (3), s 11- 17
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2003). Døden er en forunderlig Gaade - men kun Alvoren kan bestemme den!.
 • Mjaaland, Marius Gunnar Timmann (2002). The Aporia of Death.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. jan. 2014 10:49 - Sist endret 15. juni 2016 14:21