Oddbjørn Birger Leirvik

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Oddbjørn Birger Leirvik
English version of this page
Telefon +47-22850363
Mobiltelefon +47 97173541
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet

Faglege interesser

Eg er professor i interreligiøse studiar og har vore knytt til Det teologiske fakultet sidan 1996, som fast tilsett sidan 2005. Mine primære forskingsfelt er islam og kristen-muslimske relasjonar; religionsdialog; religionsteologi; fleirkulturell etikk; samt religion og politikk.

Sjå fagside om interreligiøse studiar ved TF og mi heimeside med lenker til publikasjonar, faglege ressursar og nettverk innan religionsdialog.

Undervisning

Frå 2015 er eg studiedekan ved Det teologiske fakultet.

Før dette var eg programleiar for masterstudiet (2006-) og bachelorstudiet (2010-) i Religion og samfunn.

Frå 2007 har eg også vore fagleg ansvarleg for eit interreligiøst etter- og vidareutdanningskurs for religiøse leiarar.

Jf. oversikt over interreligiøse studieemne ved fakultetet.

Forskingsnettverk

 • Religion i pluralistiske samfunn (PluRel), tverrfakultært forskingsområde ved Universitetet i Oslo - fagleg leiar 2011-2013
 • Forskargruppa Interreligiøse studiar, Det teologiske fakultet - leiar (2010-)
 • European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies (ESITIS) - styremedlem 2005-2013, leiar 2011-2013
 • Culcom (2005-2010), Universitetet i Oslo - medlem av den sentrale forskargruppa

Bakgrunn

Eg har tidligare vore prosjektleiar for interreligiøse studiar ved Det teologiske fakultet (2002-2005), stipendiat same stad (1996-2001), prest ved og leiar for dialogsenteret Emmaus (1993-1996), prest i Paulus kirke i Oslo (1984-1993), og studentprest/generalsekretær i Norges Kristelige Studentforbund (1979-1983).

Frå byrjinga av 1990-talet har eg vore engasjert i oppbygging av ulike fora for religionsdialog i Norge. Eg var mellom initiativtakarane til Kontaktgruppa for Mellomkyrkjeleg Råd og Islamsk Råd og var leiar/medlem av gruppa frå starten i 1993 til 2008. Eg var også involvert i utviklinga av dialogsenteret Emmaus frå byrjinga av 1990-talet og i organiseringa av dei store trus- og livssynsdialogane ved Nansenskolen mellom 1992 og 1997 ("Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge" og "Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge"). Eg var medlem av styret for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet frå 2000 til 2008.

Verv

 • 2014-: Medlem av Kontaktgruppa for Den norske kyrkja og Human-Etisk Forbund
 • 2011-: Medlem av Kontaktgruppa for Den norske kyrkja og Buddhistforbundet
 • 2008-: Medlem av redaksjonen for tidsskriftet Kirke og Kultur; vitskapleg redaktør frå 2010
 • 2011-2013: Fagleg leiar for UiOs tverrfaglege forskingsområde Religion i pluralistiske samfunn (PluRel)
 • 2010-2012: Medlem av det statlege Tros- og livssynspolitisk utvalg
 • 2008-2015: Medlem av Teologisk Nemnd under Mellomkyrkjeleg Råd for Den norske kyrkja
 • 2005-2013: Medlem av styret for European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies; leiar frå 2011
 • 2004-2010: Medlem av den sentrale forskargruppa for Universitetet i Oslos strategiske forskingsprogram Kulturell kompleksitet i det nye Norge (Culcom)
 • 2000-2008: Akademisk representant i styret for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet (Norsk Senter for Menneskerettigheter)
 • 1993-2008: Leiar for/medlem av Kontaktgruppa for Mellomkyrkjeleg Råd og Islamsk Råd Norge (varamedlem 2008-2013)

 

Emneord: Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Jesus, Religion i skolen, Religion og politikk, Sekularitet, samvittighet

Publikasjoner

 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Comparative or Interreligious Theology?, In Ulrich Winkler (ed.),  Frankfurter Zeitschrift für Islamisch-Theologische Studien. Special issue 1: Comparative Theology.  Frankfurter Zeitschrift für Islamisch-Theologische Studien.  ISBN 978-3-86893-255-3.  Kapittel.  s 11 - 23
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Handling Problematic Texts: Ethical Critique and Moral Enrichment, In Simone Sinn; Dina El Omari & Anne Hege Grung (ed.),  Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374054305.  Kapittel.  s 17 - 28
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Intereligious Studies: A New Academic Discipline?, In Oddbjørn Birger Leirvik; Ulrich Winkler & Lidia Rodriguez Fernandez (ed.),  Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004325791.  Kapittel 3.  s 33 - 42
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Interreligiøs universitetsteologi. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(2), s 156- 172
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamic university theology. Studia Theologica.  ISSN 0039-338X.  70(2), s 127- 144 . doi: 10.1080/0039338X.2016.1253258
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Luthersk teologi i møte med andre religionar, I: Per Kristian Aschim & Tarald Rasmussen (red.),  Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke.  Eide forlag.  ISBN 978-82-514-0822-6.  Kapittel.  s 387 - 399
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Towards a Relational and Humanizing Theology: A Christian-Muslim Dialogue, In Elisabeth J. Harris; Paul Hedges & Shantikumar Hettiarachchi (ed.),  Twenty-First Century Theologies of Religion. Retrospection and Future Prospects.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004322462.  Kapittel 13.  s 223 - 238
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Vår humanistiske arv. Kyrkja og livssynshumanismen, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel 2.  s 36 - 52
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Interreligious Relations, Secularity and the 'Immanent Frame', In Simone Sinn; Mouhanad Khorchide & Dina El Omari (ed.),  Religious Plurality and the Public Space. Joint Christian-Muslim Theological Reflections.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 978-3-374-03930-2.  Kapittel.  s 167 - 182
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Kristne under islam: Tekst og historie, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 2.  s 37 - 55
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Olavsarv og Olavsmerke, I: Stephanie Dietrich; Hallgeir Elstad; Beate Fagerli & Vidar Leif Haanes (red.),  Folkekirke nå.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313121.  Kapittel.  s 111 - 118
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Policy toward Religion, State Support, and Interreligious Dialogue. The Case of Norway. Studies in Interreligious Dialogue.  ISSN 0926-2326.  25(1), s 92- 108 . doi: 10.2143/SID.25.1.3112883
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Wahy and tanzil: modern Islamic approaches to divine inspiration, progressive revelation, and human text. Studia Theologica.  ISSN 0039-338X.  69(2), s 101- 125 . doi: 10.1080/0039338X.2015.1081617
 • Bangstad, Sindre; Leirvik, Oddbjørn Birger & Bowen, John R. (2014). 'Anthropologists are Talking': About Islam, Muslims and Law in Contemporary Europe. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  79(1), s 138- 157 . doi: 10.1080/00141844.2013.776614
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious dialogue and secularity: the secular as non-hegemonic condition, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  Kapittel.  s 261 - 277
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Muslims in Norway: Value Discourses and Interreligious Dialogue. Tidsskrift for islamforskning.  ISSN 1901-9580.  8(1), s 137- 161
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Norway, In Jørgen S. Nielsen (ed.),  Yearbook of Muslims in Europe, Volume 6.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004277540.  Kapittel.  s 459 - 471 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Israel-Palestina-konflikten og teologiens etiske vending, I:  Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0190-0.  Kapittel.  s 139 - 153
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Religionsdialog og verdifellesskap, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  Kapittel.  s 205 - 213
 • Leirvik, Oddbjørn Birger & Jacobsen, Christine M. (2013). Norway, In Jørgen S. Nielsen (ed.),  Yearbook of Muslims in Europe. Volume 5.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004254565.  Kapittel.  s 487 - 500
 • Grung, Anne Hege & Leirvik, Oddbjørn Birger (2012). Religionsdialog, identitetspolitikk og kompleksitet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  23(1), s 76- 84
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2012). Alliansebygging, maktkamp, og dialog mellom religiøse leiarar, I: Cora Alexa Døving & Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01971-0.  Kapittel.  s 216 - 228

Se alle arbeider i Cristin

 • Leirvik, Oddbjørn Birger; Winkler, Ulrich & Rodriguez Fernandez, Lidia (ed.) (2017). Contested Spaces, Common Ground. Space and Power Structure in Contemporary Multireligious Societies. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004325791.  382 s.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious Studies. A Relational Approach to Religious Activism and the Study of Religion. Bloomsbury Academic.  ISBN 9781472524492.  192 s.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam og kristendom. Konflikt og dialog. Pax Forlag.  ISBN 9788253037004.  324 s.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger; Fretheim, Kjetil & Fagerli, Beate (2013). Sannhetens øyeblikk: Israel, Palestina og Den norske kirke. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0190-0.  275 s.
 • Bangstad, Sindre; Leirvik, Oddbjørn Birger & Plesner, Ingvill Thorson (red.) (2012). Sekularisme-med norske briller. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-536-7.  197 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2018). Protestantization of Islam – as good, humanistis religion.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islam and Muslim-Christian Relations in Norway.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islamic humanism as critical religion?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islamsk humanisme som kritisk religion?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Islamsk teologi på universitetet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 3- 5
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Kontaktgruppen for Mellomkirkelig Råd og Islamsk Råd fra starten.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017, 15. mars). Kristendomsmonopolet smuldrer opp [islamsk teologi på universitetet].  Universitas.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2017). Lutherische Theologie in der Begegnung mit anderen Religionen. EZW-Texte.  ISSN 0085-0357.  250, s 29- 41
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). “… vil vi forstå med vår forstand kva for ein mektig Gud du er”.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Dialogisk religionskritikk - hva er det?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). [Dom, fortaping og helvete:] Rydd i omgrepa. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Fra arkivet: Er islam ein valdeleg religion?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  28(1), s 37- 45
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Handling problematic texts: Ethical critique and moral enrichment.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Hvordan håndterer vi religionskonflikt i dag?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Identitetspolitikk og dialog mellom muslimar og kristne i Norge, I:  Dialogteologi på norsk.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313169.  Kapittel 4.  s 63 - 79
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamforskning.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamic University Theology.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Islamsk universitetsteologi – protestantisering av islam?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Kommentar: “… vil vi forstå med vår forstand kva for ein mektig Gud du er.”. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  121(2), s 107- 111
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Kommentar: Religion som velferdsgode?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  121(4), s 309- 311
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Religionsdialog – kva skjer i møtet mellom forskjellige religionar?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2016). Religionsdialog og livssynspolitikk.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Comparative or Interreligious Theology? Readings and Relations.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Dialog i teori og praksis.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Interreligious Theology. Doing Theology in the Space Between.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Luthersk teologi I møte med andre religionar.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Protestantization of Islam?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Protestantization of Islam – as good, humanistic religion.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Religionsdialog og livssynspolitikk. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2), s 96- 108
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2015). Wahy, tanzil and modern conceptions of revelation in Islam.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Comparative or interreligious theology?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Intereligious Relations and Secularity.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interfaith activism and the relational study of religion.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious Studies.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Interreligious Theology? Theologies in conversation, in a university setting.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam and Christian-Muslim Relations in Norway.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam og kristen-muslimske relasjonar i Norge: Eit forsøk på oppdatering.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam og religionsdialog.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Islam, the Prophet, and the People of the Book.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). KRLE – politikk og pedagogikk.". Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 310- 312
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Luthersk teologi i møte med andre religionar.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Luthersk teologi i møte med andre religionar. Magasin om religionsmøde.  ISSN 2245-4616.  (5), s 49- 59
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Olavsarv og Olavsmerke. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 42- 52
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Olavsarven – en usalig blanding av religion og makt?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Promoting liberal, peaceful religion: The Norwegian MFA’s value-based engagement in the religious field.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Religionsdialog og livssynspolitikk.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Religiøse leiarar - i dialog. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (1), s 12- 16
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2014). Theories and methodological issues related to research on inter-religious relations.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Abrahams barn: ei såra familiehistorie.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). An active and supportive politics of religion: on which terms, to the benefit of whom?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Det livssynsåpne samfunnet – muligheter og utfordringer frå utvalgets perspektiv.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Ei førebels analyse av NOU 2013: 1 'Det livssynsåpne samfunn: En helhetlig tros- og livssynspolitikk'.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Er Norge et kristent land? Tradisjon, sekularisering, likeverd.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Intereligious Studies: a Relational Approach to the Study of Religion.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Interreligious Studies: A relational turn in the study and theology of religion?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Islam i Vesten.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Kairos Palestina og moralsk kritikk av skriftene.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Kva vil det seie å vere folkekyrkje i lys av NOU 2013:1 ‘Det livssynsåpne samfunn’?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Luthersk teologi i møte med andre religionar.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Norsk tros- og livssynspolitikk er i endring. Hvilken betydning har tros- og livssynsdialog hatt i Norge? Hvilken rolle kan denne dialogen spille i årene som kommer?.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Openberring, inspirasjon og tekst i islam.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). På leit etter verdiuttrykk. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 22- 23
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Solidaritet med dei forfølgde. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  s 3- 5
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Studiet av religion i pluralistiske samfunn: relasjonelle perspektiv.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Tal vel om Human-Etisk Forbund. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (3), s 251- 253
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Tal vel om Human-Etisk Forbund. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 25- 25
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Tjue år med ordna, kristen-muslimsk dialog. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap.  ISSN 1504-6605.  67(4), s 193- 196
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Tros- og livssynsbetjening i et livssynsåpent samfunn.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Trusmangfald og nye rammer for kyrkja si rolle i samfunnet.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Trusmangfald og religionspolitikk.
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2013). Vi må ha same standard for Norge og Egypt. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Jacobsen, Christine M. & Leirvik, Oddbjørn Birger (2012). Norway, Muslim Populations, In Jørgen S. Nielsen & Samim Akgönül (ed.),  Yearbook of Muslims in Europe, Volume 4.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004225213.  Norway.  s 441 - 454
 • Leirvik, Oddbjørn Birger (2012). A relational theology in dialogue with Islam. Current dialogue.  ISSN 1814-2230.  52, s 55-- 59

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:01 - Sist endret 12. feb. 2018 18:54