Helge Årsheim

Postdoktor - Fagseksjonen
Bilde av Helge Årsheim
English version of this page
Telefon +47-22850364
Mobiltelefon 41472911
Rom v103 (annekset)
Brukernavn
Besøksadresse Domus Theologica Blindernveien 9 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2007) og en PhD fra Det teologiske fakultet, UiO (2015). Jeg har tidligere arbeidet som førstekonsulent i Utlendingsnemnda og som informasjonskonsulent i FN-sambandet. Jeg har vært tilsatt ved Det teologiske fakultet siden januar 2010. 

Jeg grunnla og var redaktør for den nå nedlagte PluRel-bloggen, som publiserte bloggposter fra forskere på religionsfeltet i tidsrommet 2011 til 2014. Jeg er en av grunnleggerne av forskerbloggen Religion: Going Public (2016->), hvor jeg er medredaktør og fast bidragsyter. Jeg er redaktør for informasjonen om Norge i databasen EUREL, som inneholder grunnleggende rettslig og sosiologisk informasjon om religion. Jeg har publisert blogginnlegg på The Immanent Frame, og jeg er nettredaktør for de to forskningsprosjektene GOBA og ProNoLa (se nedenfor). Jeg twitrer uregelmessig, og ikke alltid om religion. Du kan også finne noen av de tingene jeg har skrevet på profilen min på academia.edu

Faglige interesser

Min hovedinteresse er forholdet mellom rett og religion, en tematikk jeg tok for meg både i masteroppgaven min ved Universitetet i Bergen og i PhD-avhandlingen min ved Universitetet i Oslo. Jeg arbeider for tiden med to forskningsprosjekter som tar for seg ulike aspekter ved denne tematikken. I prosjektet Good Protestant, Bad Religion? (GOBA, 2014-2018, fullfinansiert av Norges forskningsråd) undersøker jeg hvordan norske og canadiske myndigheter håndterer asylkonvertitter og urfolks religiøsitet. 

I prosjektet Protestant Legacies in Nordic law (ProNoLa, 2016-2019, fullfinansiert av Humanities in the European Research Area) utforsker jeg hvilken rolle protestantisk teologi har spilt i utviklingen av rettsregler knyttet til religiøse minoriteters stilling i Norge og andre nordiske land i det 20. århundre. Jeg er tilknyttet forskningsprosjektet Value Politics: The role of religion in international relations, hvor jeg har bidratt med forskning på religionens rolle i FN-systemet. Jeg er også del av Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet, hvor jeg har arbeidet med politiseringen av tros- og livssynsfriheten på internasjonalt plan. Jeg er medlem av International Consortium of Law and Religion Studies (ICLARS) og the Law and Religion Scholars Network (LARSN). 

 

Undervisning og veiledning

Gruppelærer TFF 1002 - Det flerreligiøse Norge

Foreleser TFF 3001 - Humanisme, sekularitet og religion

Veiledning RESA 4302 Masteroppgave, Julie Elise Tronstad: Afghan Religion in American Army Pre-Deployment Schooling

 

Emneord: Religion og politikk, Sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi

Publikasjoner

Nyeste bloggpost:

Is Norway a Post-Secular Society? at religiongoingpublic.com, 13.09.2016

Nyeste publikasjon: 

2016. “Religion and International Organizations”. In Ian Hurd, Ian Johnstone, and Jacob Katz Cogan (eds), The Oxford Handbook of International Organizations. Oxford: Oxford University Press, pp. 490-507.

  • Årsheim, Helge (2016). Secularist suspicion and legal pluralism at the United Nations. Religion and Human Rights: an international journal.  ISSN 1871-031X.  11(2), s 166- 188 . doi: 10.1163/18710328-12341303
  • Årsheim, Helge (2015). Om nokre religiøse unntaksreglar i norsk rett :. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  120(3), s 284- 298
  • Årsheim, Helge & Slotte, Pamela (2015). The Ministerial Exception — Comparative Perspectives. Oxford Journal of Law and Religion.  ISSN 2047-0770.  4(2), s 171- 198
  • Årsheim, Helge (2014). Hvilken religion, hva slags vitenskap? – En undersøkelse av religionskategorien i universitetsstudier i religionsvitenskap og teologi. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(1), s 50- 72
  • Årsheim, Helge (2014). Legal Secularism? - Differing Notions of Religion in International and Norwegian Law, In Trygve E Wyller; Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (ed.),  Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-60449-6.  7.  s 123 - 151

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2010 13:45 - Sist endret 23. juni 2017 12:16