Personer med emneord «Religion og politikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Hallgeir Elstad Elstad, Hallgeir Professor +47-22850340 +47-90035470 hallgeir.elstad@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og estetikk, Diakoni, Religion i skolen, Religionssosiologi
Bilde av Kjetil Hafstad Hafstad, Kjetil Professor emeritus +47-22850322 kjetil.hafstad@teologi.uio.no Dogmatikk, Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Etikk, Kjønn og teologi, Religion og politikk
Bilde av Vebjørn L. Horsfjord Horsfjord, Vebjørn L. Postdoktor 22850376 +47 975 15 075 vebjorn.horsfjord@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Religion og politikk, Sekularitet
Bilde av Markus Keller Keller, Markus Universitetslektor +47-22841962 markus.keller@teologi.uio.no Religion og politikk, religion og konflikt, opprørsmekanismer
Bilde av Sven Thore Kloster Kloster, Sven Thore Stipendiat +47-22850362 48256847 48256847 s.t.kloster@teologi.uio.no Dogmatikk, Systematisk teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi, Protestantisme, Kontekstuell teologi, Religion og politikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Bilde av Oddbjørn Birger Leirvik Leirvik, Oddbjørn Birger Professor +47-22850363 o.b.leirvik@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Jesus, Religion i skolen, Religion og politikk, Sekularitet, samvittighet
Bilde av Marius Timmann Mjaaland Mjaaland, Marius Timmann +47 46 77 99 97 m.t.mjaaland@teologi.uio.no Religionsfilosofi, Dogmatikk, Religion og politikk, Sekularitet, Protestantisme
Bilde av Øyvind Norderval Norderval, Øyvind Professor +47-22850386 oyvind.norderval@teologi.uio.no Oldkirke, Patristikk, Allmenn kirkehistorie, Teologihistorie, Antikk kultur og religion, Historiske religionsstudier, Kanon, Kjetteri, Hermeneutikk, Norsk kirkehistorie, Nasjonalisme og religion, Religion og politikk, Religion og estetikk
Bilde av Dag Thorkildsen Thorkildsen, Dag Professor +47-22850315 dag.thorkildsen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Nasjonalisme og religion, Protestantisme, Teologihistorie, Religion og politikk, Systematisk teologi
Bilde av Aud Valborg Tønnessen Tønnessen, Aud Valborg Dekan +47-22850339 +47-99383605 a.v.tonnessen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og medborgerskap, Diakoni
Bilde av Rosemarie Van Den Breemer Van Den Breemer, Rosemarie Stipendiat +47-22850344 r.v.d.breemer@teologi.uio.no Religion og politikk, Islam, Sekularitet, Religionssosiologi
Bilde av Helge Årsheim Årsheim, Helge Postdoktor +47-22850364 41472911 helge.arsheim@teologi.uio.no Religion og politikk, Sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi