Brynjulv Norheim

Seniorrådgiver - Kompetansehevende studier
Bilde av Brynjulv Norheim
English version of this page
Telefon +47-22850367
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet

Kompetanse

Jobber med fagutvikling, spesielt knyttet til nye undervisningsformer og med å utvikle etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.

Underviser dessuten i fagpedagogikk og vitenskapsteori og har forskningskompetanse innen etikk og forhold knyttet til Den katolske kirke.

 

Arbeidsområder

Prosjektledelse, kursplanlegging, studieadministrasjon, økonomisk rapportering, digitale medier i læringen (Fronter, AV)

Emneord: Etter- og videreutdanning (EVU), Prosjektledelse, Fleksibel læring, Fronter, Universell utforming, IKT og læring, AV-tjenester

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Norheim, Brynjulv (2002). Ingen krig er rettferdig. Om rettferdig-krig tradisjonen i lys av den katolske sosiallæren. Idé.  ISSN 0046-8517.  (3), s 12- 16
  • Norheim, Brynjulv (2002). Ingen rettferdig krig. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  114(2), s 4- 9
  • Norheim, Brynjulv (2001). En katolikks tanker om samliv og seksualitet. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 0802-6726.  113(10), s 3- 7

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:35 - Sist endret 25. jan. 2013 10:28