English version of this page

Personer - Side 2

Søk etter ansatte og studenter

Personer 51 - 83 av 83
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Birte Nordahl Nordahl, Birte Stipendiat 22850300 birte.nordahl@teologi.uio.no 22 juli, Systematisk teologi, Kjønn og teologi, Samtidsteologi, religion og samfunn, Riter og ritualer
Bilde av Øyvind Norderval Norderval, Øyvind Professor +47-22850386 oyvind.norderval@teologi.uio.no Religion og politikk, Oldkirke, Norsk kirkehistorie, Patristikk, Allmenn kirkehistorie, Teologihistorie, Hermeneutikk, Religion og estetikk, Kanon, Historiske religionsstudier, Kjetteri, Antikk kultur og religion, Nasjonalisme og religion
Bilde av Brynjulv Norheim Norheim, Brynjulv Seniorrådgiver +47-22850367 brynjulv.norheim@teologi.uio.no Prosjektledelse, Etter- og videreutdanning (EVU), Fronter, Fleksibel læring, IKT og læring, AV-tjenester, Universell utforming
Bilde av Heidi Anita Opsahl Opsahl, Heidi Anita Seniorkonsulent +47-22850396 h.a.opsahl@teologi.uio.no Personaladministrasjon, arkiv, ePhorte
Bilde av Tarald Rasmussen Rasmussen, Tarald Professor +47-22850325 tarald.rasmussen@teologi.uio.no Luther, Reformasjonshistorie (Europa og Norden), Teologihistorie, Kjetteri, Protestantisme, Middelalderkristendom
Bilde av Tina Rinde Rinde, Tina Seniorkonsulent +47-22850303 tina.rinde@teologi.uio.no Undervisning, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Podcast, Innkjøp, Semesterstart, Infosenter, Timeplanlegging, Pensum, Studiewebredaktør, Tilrettelegging
Bilde av Camilla Rogne Rogne, Camilla Rådgiver +47-22841111 camilla.rogne@teologi.uio.no Utveksling, Opptak, Studieadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Felles studentsystem FS, Studieveiledning, Bilagslønn, Eksamen
Bilde av Kristine Toft Rosland Rosland, Kristine Toft 45241559 k.t.rosland@teologi.uio.no
Bilde av Anders Runesson Runesson, Anders Professor +47-22850305 +4722850305 anders.runesson@teologi.uio.no Evangeliene, Hermeneutikk, Jesus, Paulus, Bibelen - Det nye testamente
Bilde av Knut W Ruyter Ruyter, Knut W Professor II 91184062 k.w.ruyter@medisin.uio.no Etikk
Bilde av Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz Postdoktor +47-22850392 +47 92649100 k.d.m.s.ronsdal@teologi.uio.no Etikk, Profesjonsetikk, Diakoni, Fenomenologi, Religion og medborgerskap
Bilde av Jone Salomonsen Salomonsen, Jone Professor +47-22850373 jone.salomonsen@teologi.uio.no Liturgi, Luther, Religionsantropologi, Hermeneutikk, Riter og ritualer, Komparative religionsstudier, Kjønn og teologi, Religionsfilosofi, Nyreligiøsitet, Kontekstuell teologi, Systematisk teologi, Kjønnsteori
Bilde av Bjørn Erik Høvik Schjerverud Schjerverud, Bjørn Erik Høvik Seksjonssjef +47-22850308 +47-48111216 b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no Administrativ ledelse, Studieveiledning, Valg, Regelverk, Studieplaner, Studieadministrasjon, Godkjenning
Bilde av Elisabeth Engh Seland Seland, Elisabeth Engh Rådgiver +47-22850306 e.e.seland@teologi.uio.no Økonomistyring, Innkjøp, Budsjett, Økonomi, Oracle, Regnskap, Kontrollprogram
Bilde av Amina Selimovic Selimovic, Amina Stipendiat +47-22850388 amina.selimovic@teologi.uio.no Islam, Kjønnsteori, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Bilde av Rune Selnes Selnes, Rune Senioringeniør +47-22850302 +47-93227079 rune.selnes@teologi.uio.no Nettredaktør, Lokal-IT, Nettpublisering, IT-tjenester, Sosiale medier
Bilde av Farhan Shah Shah, Farhan Stipendiat +47-97798400 farhan.shah@teologi.uio.no Islam, Religionsfilosofi, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Filosofi
Bilde av Rigmor Smith-Gahrsen Smith-Gahrsen, Rigmor Seniorrådgiver +47-22850311 rigmor.smith-gahrsen@teologi.uio.no
Bilde av Helge Asbjørn Staxrud Staxrud, Helge Asbjørn Stipendiat +47-22850326 h.a.staxrud@teologi.uio.no Kjønnsteori, Protestantisme, Luther, Hermeneutikk, Reformasjonshistorie
Bilde av Terje Stordalen Stordalen, Terje Professor +47-22850366 +47-90593212 terje.stordalen@teologi.uio.no Komparative religionsstudier, Visdomslitteratur, Antikk kultur og religion, Kanon, Hebraisk, Bibelen - Det gamle testamente
Bilde av Notto R. Thelle Thelle, Notto R. Seniorprofessor (emeritus) 32788351 40287458 notto.thelle@teologi.uio.no Religion og litteratur, Buddhisme, Kontekstuell teologi, Nyreligiøsitet, Visdomslitteratur, Komparative religionsstudier, Interreligiøse studier - Religionsdialog, Historiske religionsstudier, Systematisk teologi
Bilde av Merete Thomassen Thomassen, Merete Førsteamanuensis i liturgikk 22850316 merete.thomassen@teologi.uio.no
Bilde av Dag Thorkildsen Thorkildsen, Dag Professor +47-22850315 dag.thorkildsen@teologi.uio.no Protestantisme, Norsk kirkehistorie, Teologihistorie, Systematisk teologi, Religion og politikk, Nasjonalisme og religion
Bilde av Angela Timmann-Mjaaland Timmann-Mjaaland, Angela Stipendiat +47-22850358 angela.timmann-mjaaland@teologi.uio.no
Bilde av Annhild Margrete Tofte Tofte, Annhild Margrete Stipendiat +47-22850344 95884098 +47 95884098 a.m.tofte@teologi.uio.no
Bilde av Paula Jean Tutty Tutty, Paula Jean Stipendiat +47-22850394 p.j.tutty@teologi.uio.no Kanon, Coptic, Antikk kultur og religion, Patristikk
Bilde av Aud Valborg Tønnessen Tønnessen, Aud Valborg Dekan +47-22850339 +47-99383605 a.v.tonnessen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Religion og politikk, Religion og medborgerskap, Diakoni, Protestantisme
Bilde av Tone Urbye Urbye, Tone Seniorkonsulent +47-22850304 tone.urbye@teologi.uio.no Eksamen, Studieadministrasjon
Bilde av Rosemarie Van Den Breemer Van Den Breemer, Rosemarie Stipendiat +47-22850344 r.v.d.breemer@teologi.uio.no Religionssosiologi, Religion og politikk, Sekularitet, Islam
Bilde av Trygve Eiliv Wyller Wyller, Trygve Eiliv Professor +47-22850359 +47-97029427 t.e.wyller@teologi.uio.no Diakoni, Profesjonsetikk, Sekularitet, Hermeneutikk, Protestantisme, Systematisk teologi, Fenomenologi, Religion og medborgerskap, Etikk
Bilde av Kari Zakariassen Zakariassen, Kari Stipendiat +47-22841963 kari.zakariassen@teologi.uio.no Bibelen - Det gamle testamente
Bilde av Henrik Ødegaard Ødegaard, Henrik Universitetslektor 905 77 950 henrik.odegaard@teologi.uio.no
Bilde av Helge Årsheim Årsheim, Helge Postdoktor +47-22850364 41472911 helge.arsheim@teologi.uio.no Komparative religionsstudier, Sekularitet, Religion og politikk, Religionssosiologi