English version of this page

Personer - Side 2

Søk etter ansatte og studenter

Personer 51 - 79 av 79
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Brynjulv Norheim Norheim, Brynjulv Seniorrådgiver +47-22850367 brynjulv.norheim@teologi.uio.no Etter- og videreutdanning (EVU), Prosjektledelse, Fleksibel læring, Fronter, Universell utforming, IKT og læring, AV-tjenester
Bilde av Heidi Anita Opsahl Opsahl, Heidi Anita Seniorkonsulent +47-22850396 h.a.opsahl@teologi.uio.no Personaladministrasjon, arkiv, ePhorte
Bilde av Tarald Rasmussen Rasmussen, Tarald Professor +47-22850325 tarald.rasmussen@teologi.uio.no Reformasjonshistorie (Europa og Norden), Luther, Protestantisme, Middelalderkristendom, Kjetteri, Teologihistorie
Bilde av Tina Rinde Rinde, Tina Seniorkonsulent +47-22850303 tina.rinde@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Infosenter, Innkjøp, Studieveiledning, Studiewebredaktør, Timeplanlegging, Undervisning, Tilrettelegging, Podcast, Semesterstart, Pensum
Bilde av Camilla Rogne Rogne, Camilla Rådgiver +47-22841111 camilla.rogne@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Utveksling, Internasjonalt samarbeid, Felles studentsystem FS, Bilagslønn, Opptak, Eksamen
Bilde av Kristine Toft Rosland Rosland, Kristine Toft 45241559 k.t.rosland@teologi.uio.no
Bilde av Anders Runesson Runesson, Anders Professor +47-22850305 +4722850305 anders.runesson@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Evangeliene, Paulus, Jesus, Hermeneutikk
Bilde av Knut W Ruyter Ruyter, Knut W Professor II 91184062 k.w.ruyter@medisin.uio.no Etikk
Bilde av Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal Rønsdal, Kaia Dorothea Mellbye Schultz Postdoktor +47-22850392 +47 92649100 k.d.m.s.ronsdal@teologi.uio.no Etikk, Profesjonsetikk, Diakoni, Religion og medborgerskap, Fenomenologi
Bilde av Jone Salomonsen Salomonsen, Jone Professor +47-22850373 jone.salomonsen@teologi.uio.no Kjønn og teologi, Kjønnsteori, Riter og ritualer, Liturgi, Systematisk teologi, Kontekstuell teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi, Religionsantropologi, Luther, Komparative religionsstudier, Nyreligiøsitet
Bilde av Bjørn Erik Høvik Schjerverud Schjerverud, Bjørn Erik Høvik Seksjonssjef +47-22850308 +47-48111216 b.e.h.schjerverud@teologi.uio.no Administrativ ledelse, Studieadministrasjon, Studieplaner, Godkjenning, Studieveiledning, Valg, Regelverk
Bilde av Elisabeth Engh Seland Seland, Elisabeth Engh Rådgiver +47-22850306 e.e.seland@teologi.uio.no Økonomi, Økonomistyring, Budsjett, Regnskap, Oracle, Kontrollprogram, Innkjøp
Bilde av Amina Selimovic Selimovic, Amina Stipendiat +47-22850388 amina.selimovic@teologi.uio.no Islam, Kjønnsteori, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Bilde av Rune Selnes Selnes, Rune Senioringeniør +47-22850302 +47-93227079 rune.selnes@teologi.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, IT-tjenester, Lokal-IT, Sosiale medier
Bilde av Rigmor Smith-Gahrsen Smith-Gahrsen, Rigmor Seniorrådgiver +47-22850311 rigmor.smith-gahrsen@teologi.uio.no
Bilde av Helge Asbjørn Staxrud Staxrud, Helge Asbjørn Stipendiat +47-22850326 h.a.staxrud@teologi.uio.no Hermeneutikk, Kjønnsteori, Luther, Protestantisme, Reformasjonshistorie
Bilde av Terje Stordalen Stordalen, Terje Professor +47-22850366 +47-90593212 terje.stordalen@teologi.uio.no Bibelen - Det gamle testamente, Visdomslitteratur, Kanon, Hebraisk, Antikk kultur og religion, Komparative religionsstudier
Bilde av Notto R. Thelle Thelle, Notto R. Seniorprofessor (emeritus) 32788351 40287458 notto.thelle@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Buddhisme, Kontekstuell teologi, Nyreligiøsitet, Systematisk teologi, Visdomslitteratur, Religion og litteratur, Komparative religionsstudier, Historiske religionsstudier
Bilde av Merete Thomassen Thomassen, Merete Førsteamanuensis i liturgikk 22850316 merete.thomassen@teologi.uio.no
Bilde av Dag Thorkildsen Thorkildsen, Dag Professor +47-22850315 dag.thorkildsen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Nasjonalisme og religion, Protestantisme, Teologihistorie, Religion og politikk, Systematisk teologi
Bilde av Angela Timmann-Mjaaland Timmann-Mjaaland, Angela Stipendiat +47-22850358 angela.timmann-mjaaland@teologi.uio.no
Bilde av Paula Jean Tutty Tutty, Paula Jean Stipendiat +47-22850394 p.j.tutty@teologi.uio.no Patristikk, Coptic, Kanon, Antikk kultur og religion
Bilde av Aud Valborg Tønnessen Tønnessen, Aud Valborg Dekan +47-22850339 +47-99383605 a.v.tonnessen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og medborgerskap, Diakoni
Bilde av Tone Urbye Urbye, Tone Seniorkonsulent +47-22850304 tone.urbye@teologi.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen
Bilde av Rosemarie Van Den Breemer Van Den Breemer, Rosemarie Stipendiat +47-22850344 r.v.d.breemer@teologi.uio.no Religion og politikk, Islam, Sekularitet, Religionssosiologi
Bilde av Trygve Eiliv Wyller Wyller, Trygve Eiliv Professor +47-22850359 +47-97029427 t.e.wyller@teologi.uio.no Protestantisme, Hermeneutikk, Sekularitet, Religion og medborgerskap, Systematisk teologi, Diakoni, Profesjonsetikk, Etikk, Fenomenologi
Bilde av Kari Zakariassen Zakariassen, Kari Stipendiat +47-22841963 kari.zakariassen@teologi.uio.no Bibelen - Det gamle testamente
Bilde av Henrik Ødegaard Ødegaard, Henrik Universitetslektor 905 77 950 henrik.odegaard@teologi.uio.no
Bilde av Helge Årsheim Årsheim, Helge Postdoktor +47-22850364 41472911 helge.arsheim@teologi.uio.no Religion og politikk, Sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi