Nettsider med emneord «Bibelen»

Publisert 28. okt. 2016 10:38

I 1897 ga pioneren Aasta Hansteen (1824-1908) ut boken Kristi kirke i det nittende aarhundrede. Boken var tydelig inspirert av amerikanske kvinnesakskvinner arbeid med kritisk nytolkning av Bibelen.

Publisert 9. mai 2016 14:57

Feirer vi reformasjonen, feirer vi unngåelig også teknologien som den hang uløselig sammen med: Trykkpressen. Hva er det vi feirer, om vi betrakter dette aspektet ved reformasjonen med vår tids øyne som i stadig større grad nærmer seg skrift gjennom digitale medier?