Reformasjonen 1517 - 2017

I 2017 feirer vi at det er 500 år siden reformasjonen tok til. Da skrev den tyske munken Martin Luther sitt protestbrev mot den kirkelige avlatshandelen. Reaksjonene som fulgte ga støtet en teologisk og politisk omveltning som vi den dag i dag kjenner virkningene av. På denne nettsiden vil vi utforske reformasjonens betydning historisk og aktuelt. Her finner du blogg med aktuelle innlegg, henvisninger til litteratur og til eksperter som kan kontaktes.

Reformasjonsblogg

  • luthers-bibel-350 Luthers bibel 20. sep. 2017 15:09

    Luthers holdning til Bibelen som autoritet er ofte blitt sammenfattet i uttrykket sola scriptura. Særlig fra 1800-tallet av løftet lutherske teologer fram denne formelen – sammen med to andre tilsvarende: solus Christus og sola gratia – som utrykk for de sentrale prinsippene i luthersk teologi.

  • luther-sola-scriptura Sola Scriptura and the Risk of Fossilizing Luther 30. aug. 2017 16:29

    When we hear the phrase Sola Scriptura we usually don’t adopt the ‘Senecan’ approach and try to stuff our ears with something harder than wax. Maybe we should. The phrase is reminiscent of an uncomfortable reception history, one that we associate with the development of a more fundamentalist Christian interpretative tradition.