Alumnidager på Det teologiske fakultet 2013

Takk til alle som delto på alumnidagene

12. og 13. september inviterere vi igjen alle våre tidligere studenter til alumnidager på TF!

Last ned programmet! (pdf)

Det hellige og alminnelige samliv. Teologiske og etiske utfordringer.

Samliv - det hellige og alminnelige - står igjen midt på dagsorden i Den norske kirke. I vinter presenterte bispemøtets samlivsutvalg sin rapport og debatten har pågått siden.

Selv om utvalget er delt i de endelige vurderinger av samlivsformer, er de samlet i en felles tenkning om teologi og samliv. Dette felles premissgrunnlaget er både oppsiktsvekkende og kirkelig veldig interessant.

Det teologiske fakultet ønsker derfor å fokusere spissere og bredere på samlivet enn det de mer kjappe debattene og alle de kirkepolitiske utspillene makter og ønsker.

Samliv er viktigere enn kirkepolitikk, morsommere (og noen ganger mer krevende) enn resolusjoner og en av de mest vanlige og mest viktige praktiske og teologiske utfordringer for prester. Hvordan kan vi tenke og snakke og praktisere samliv i vår tid - i vår kirke? Det er tema på alumnidagene 2013!

        Hilsen Trygve Wyller, dekan

Festmiddag med underholding av Signe Marie Rustad

Glimt fra alumnitreffet 2012

Alumnitreffet 2012 gikk av stabelen 13.-14. september. Her kan du høre hovedinnleggene på podkast og se bilder fra alumnitreffet!

Alumni ved UiO

Gjennom UiO Alumnus kan du holde kontakten med venner fra studietiden, eller du kan få nye sosiale og profesjonelle bekjentskaper. I tillegg får du mulighet til å holde deg oppdatert på hva som skjer ved UiO - både faglig og sosialt.

Bidragsytere alumnidagene 2013

Aktuelt fra Det teologiske fakultet

  • religion-going-public Hva er religionsfrihet og hvordan skal den håndteres er et stadig hyppigere spørsmål i offentligheten? 30. okt. 2017

    Der pressen, politikere og forskere trekker fram viktige rettssaker og pågående globale kriser for å vise hvor grensene går, peker postdoktor Helge Årsheim i sin bloggpost Religion Going Public på hvordan byråkrater og offentlig ansatte ofte spiller en langt viktigere rolle i fastsettelsen av religionsfrihetens grenser.

  • schmidt-ronsdal-660 Skal forske på medborgerskap og migrasjon 24. okt. 2017

    I vår var det oppstart for forskergruppen NORDHOST (Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis), som er en del av UiO:Norden. Kaia Rønsdal og Helena Schmidt er nylig ansatt som postdoktor og phd-stipendiat i forskergruppen.

Program:

Slutt for i år

Har du en god historie?

Ønsker du å dele en anekdote eller en kort historie fra studietiden er det muligheter for det. Bidrag meldes inn på forhånd til: alumnitreff@teologi.uio.no

Kontakt

Er det noe du lurer på? Send oss en e-post:

Forskerprofilen

  • kaia-300 Kaia Schultz Rønsdal

    Marginalitet i det offentlige rom skaper utfordringer og ubehag. Ph.d.-kandidat Kaia Schultz Rønsdal har med seg mange års erfaring fra arbeid i rusomsorgen, når hun nå i sin ph.d.-avhandling forsker på sosiale mekanismer og marginalitet i det offentlige rom.