Kommende arrangementer

Tid og sted: 28. sep. 2017 18:00 - 22:00, Det teologiske fakultet, kantina

Salmer og vin har en lang og rik tradisjon ved TF, så i god TF-ånd inviterer vi alle som vil til semesterets første salmer og vin!

Tid og sted: 30. sep. 2017 13:00 - 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Hvordan vi oppfatter og verdsetter mennesket er avgjørende for et samfunns verdier. Verdier er veivisere for holdninger og handlinger. Hvordan kan menneskesyn og verdisyn mobiliseres mot alle former for vold?

Tid og sted: 16. okt. 2017 09:30 - 23:00, Aud. U40, Blindernveien 9

Årets Jervell- og alumniseminar handler om menneskesyn og kristen etikk i møte med transhumanisme og bioteknologi.

Tid og sted: 19. des. 2017 11:15, Domus Theologica, auditorium U40

Velkommen til semesteravslutning!