Tidligere arrangementer

Tid og sted: 17. jan. 2018 15:30 - 17:00, Teologisk bibliotek, Domus Theologica, Blindernveien 9

Det handler om menneskeverd. Når vi møter fattige mennesker som ber om penger. Når flyktninger ber om vern og når et nært, dement familiemedlem ikke kjenner deg igjen.  Hva betyr menneskeverd da og hvordan skal vi handle for å ivareta menneskeverd i praksis?

Tid og sted: 17. jan. 2018 11:00 - 13:00, Teologisk bibliotek

Alle venner, studenter og ansatte er invitert til åpning av vårsemesteret 2018!

Tid og sted: 12. jan. 2018 10:00 - 16:00, Litteraturhuset i Oslo

Eit dagsseminar som analyserer og diskuterer markeringar av reformasjonsjubileet i Tyskland, Sverige, Danmark og Noreg.

Tid og sted: 21. des. 2017 17:00 - 18:00, Oslo domkirke, krypten

Foredrag av Tarald Rasmussen, professor i kirkehistorie og spesialist på Luther

Moderator: Elisabeth Thorsen

Tid og sted: 19. des. 2017 11:15, Domus Theologica, auditorium U40

Velkommen til semesteravslutning!

Tid og sted: 6. des. 2017 11:30 - 12:30, Domus Theologica, Foajeen

Velkommen til juletreåpning på TF

Tid og sted: 9. nov. 2017 09:00 - 18:00, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Velkommen til dagsseminar om reformasjonens virkningshistorie i et nordisk komparativt perspektiv! Gjennom korte foredrag spør vi hvordan reformasjonen kom til å prege og endre teologi, sosialomsorg, kultur, arkitektur, undervisning og jus.

Tid og sted: 2. nov. 2017 17:00 - 20:00, Teologisk Bibliotek, Domus Theologica

Hvordan blir Jesus presentert i Bibelen? Og hvordan er Jesus  blitt forstått og formidlet gjennom tidene?  Moxnes er en anerkjent bibelteolog internasjonalt. I denne boken gir han oss også et innblikk i Jesusbilder  i nyere norsk kunst og kulturliv, som i avsnittet «Jesus fra Arne Garborg til Bjørn Eidsvåg».

Tid og sted: 27. okt. 2017 10:00 - 11:30, Rom 305, Domus Theologica

Professor Gerhard van den Heever, University of South Africa, Pretoria, holder gjesteforelesning om temaet "Hybrid Identities: An Early Christian Cult Group Taking Shape in the Context of Roman Imperial Cult".

Tid og sted: 16. okt. 2017 09:30 - 23:00, Aud. U40, Blindernveien 9

Årets Jervell- og alumniseminar handler om menneskesyn og kristen etikk i møte med transhumanisme og bioteknologi.

Tid og sted: 15. okt. 2017 14:00 - 15:30, HL-senteret, Huk Aveny 56

Forholdet mellom Jesus og jødene har alltid stått i sentrum for relasjonene mellom den kristne majoriteten og den jødiske minoriteten i Europas historie. Eksempler er anklagene om at "jødene drepte Kristus" og teoriene om "den ariske Jesus" fra Hitlertidens Tyskland.

Tid og sted: 30. sep. 2017 13:00 - 15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Hvordan vi oppfatter og verdsetter mennesket er avgjørende for et samfunns verdier. Verdier er veivisere for holdninger og handlinger. Hvordan kan menneskesyn og verdisyn mobiliseres mot alle former for vold?

Tid og sted: 15. sep. 2017 12:00 - 15:00, Teologibiblioteket, Domus Theologica

Verket inviterer leseren til ny innsikt både i opprinnelsen og utviklingen av den kristne nattverden, og den religiøse og kulturelle bakgrunnen for hellige måltider og fellesskapsmåltider i antikken generelt.  

Tid og sted: 12. sep. 2017 11:00 - 13. sep. 2017 13:00, Lysebu

Seminaret har historisk og tverrfagleg innretting. Det tar for seg tre viktige sider ved reformasjonen i Skandinavia gjennom bidrag frå ekspertar innanfor aktuelle fagfelt: Reformasjonens historieskriving, Reformasjon og språket og Reformasjon av lovverket

Tid og sted: 1. sep. 2017 09:15 - 11:30, Teologisk bibliotek, Domus Theologica, Blindernveien 9

Professor Thomas Kaufmann og professor Yvonne Sherwood er nye æresdoktorer ved Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet. I den anledning vil det finne sted æresdoktorforelesninger og seminar, under tittelen "Afterlife of the reformation. Biblical reception and cultural impact". Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!