Aktuelle saker

Publisert 30. okt. 2017 15:25

Der pressen, politikere og forskere trekker fram viktige rettssaker og pågående globale kriser for å vise hvor grensene går, peker postdoktor Helge Årsheim i sin bloggpost Religion Going Public på hvordan byråkrater og offentlig ansatte ofte spiller en langt viktigere rolle i fastsettelsen av religionsfrihetens grenser.

Publisert 24. okt. 2017 14:47

I vår var det oppstart for forskergruppen NORDHOST (Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis), som er en del av UiO:Norden. Kaia Rønsdal og Helena Schmidt er nylig ansatt som postdoktor og phd-stipendiat i forskergruppen. 

Publisert 19. okt. 2017 16:13

TF var vert for årets utgave av det transkontinentale phd-seminaret. Med siste tilskudd fra The United Theological College i Bangalore, India, er hele 5 kontinenter representert. 

Publisert 8. sep. 2017 11:58

Hezser er en av de ledende forskerne innen jødiske studier i Europa, og skal de neste tre årene være professor II ved Det teologiske fakultet.

Publisert 5. sep. 2017 11:10

Postdoktor Helge Årsheim mottok Hans Majestet Kongens gullmedalje under Universitetets årsfest 1. september.

Publisert 26. juni 2017 14:51

Fredag 23. juni blei resultata frå den store humanioraevalueringa offentleggjort. TF kjem godt ut av evalueringa i følgje prodekan Hallgeir Elstad.

Publisert 15. mai 2017 14:30

Helt nye muligheter åpner seg for fakultetet gjennom en ny samarbeidsavtale med prestisjetunge Fudan University i Shanghai.

Publisert 5. mai 2017 14:40

Tidskiftet Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice (redaktør Trygve Wyller) kommer i disse dager med sitt første hefte som Open Access.

Publisert 6. apr. 2017 16:06

En av de største konferansene i Oslo innenfor teologi på mange år finner sted fra 20. til 24. april. Konferansens tema er "Reforming: Space, body and politics".

Publisert 21. mars 2017 12:58

For første gang i den internasjonale QS World University-rangeringen er teologi og religion vurdert som egen kategori. UiO kommer svært godt ut. Blant over 4300 vurderte universiteter ligger UiO på 39. plass i verden.

Publisert 21. feb. 2017 13:45

"Reassambling Democracy? Ritual as Resource" er overskriften når REDO holder sin avslutningskonferanse 22.-25. februar. Flere internasjonale toppforskere finner veien til Oslo disse dagene.

Publisert 4. feb. 2017 12:34

Dekan Aud V. Tønnessen trekker frem ny vigselsliturgi for likekjønnede og fornyet arbeid med den lutherske ordningsteologien etter Den norske kirkes første kirkemøte som selvstendig rettssubjekt.

Publisert 18. jan. 2017 13:15

TF tilbyr nå et nytt emne som tar for seg hvordan jødedom, kristendom, islam og samaritansk religion utviklet seg side om side og påvirket hverandres identitet.

Publisert 8. nov. 2016 12:32

Nekrologen er skrevet av Halvor Moxnes, Marianne B. ­Kartzow og Aud V. Tønnessen, og stod på trykk i Vårt Land 8. november.

Publisert 7. nov. 2016 15:56

Torsdag 3. november døde Turid Karlsen Seim etter lengre tids sykdom. Hun døde på Akerselva sykehjem, hvor hun oppholdt seg de siste ukene.

Publisert 28. okt. 2016 18:38

Forskere og PhD-studenter fra fire kontinenter var samlet i Brasil til felles seminar i slutten av oktober. Neste år avholdes det årlige seminaret i Oslo.

Publisert 7. okt. 2016 12:21

Thomas Arentzen ble ansatt som post.doc. ved fakultetet høsten 2015. Våren 2016 tilbrakte han ved Ivy League-universitetet Brown sammen med familien.

Publisert 3. okt. 2016 11:42

-Når ledere fra en rekke ulike trossamfunn samles, former de hverandre, sier Oddbjørn Leirvik. Han har i snart 10 år stått i spissen for et unikt kurstilbud for religiøse ledere i Norge.

Publisert 25. aug. 2016 15:03

22. august døde Per Lønning. Denne nekrologen er skrevet av Kjetil Hafstad, Svein Aage Christoffersen og Trygve Wyller, og stod på trykk i Vårt Land 25. august.

Publisert 24. aug. 2016 11:53

Forskerskolen Authoritative Texts and Their Reception (ATTR) arrangerte i juni sin første sommerskole. I oktober er det klart for det neste seminaret, denne gangen i Athen.

Publisert 3. mai 2016 15:17

Fakultetet står i spissen for en storstilt forskerskolesatsing i samarbeid med fagmiljøer innen jus, humanistiske fag og teologi. I juni er det avspark for den første sommerskolen.

Publisert 20. apr. 2016 12:44

Kirkerådets nye leder har selv sin utdanning fra TF, og har i mange år vært ekstern representant i fakultetsstyret. Som leder ønsker hun å bidra til en åpen og inkluderende kirke. Hun trekker frem kompetansen og kunnskapen de kirkelige utdanningene gir som avgjørende for kirkens utvikling også i fremtiden.

Se hele intervjuet:

Publisert 6. apr. 2016 13:58

Vår sterke og energiske kollega, Kari Elisabeth Børresen, døde i går i ettermiddag på Diakonhjemmet sykehus etter en tids sykdom.

Publisert 13. mars 2016 18:42

HERA (Humanities in the European Research Area) Joint Research Programme Board har sluttbehandlet søknader til annen runde av satsingen ”Uses of the Past”. Prosjektet Protestant Legacies in Nordic Law. Prosjektet Uses of the Past in the Construction of Secularity of Law, hvor TF er en av partnerene fikk fikk finansiering.

Publisert 2. mars 2016 13:47

Saman med fleire andre norske og skandinaviske universitet og høgskular har TF siden 2009 vore med i The national interdisciplinary Research School Religion-Values-Society(RVS).  I fjor haust vart det kjend at samarbeidet  har fått ei tildeling frå Norges forskingsråd som nasjonal forskarskule, frå 2016 til 2023.