Aktuelt

Aktuelle saker

 • redo-feb-17header Avslutningskonferanse for REDO 21. feb. 2017 13:45

  "Reassambling Democracy? Ritual as Resource" er overskriften når REDO holder sin avslutningskonferanse 22.-25. februar. Flere internasjonale toppforskere finner veien til Oslo disse dagene.

 • audtonnessen-193 -Et historisk kirkemøte 4. feb. 2017 12:34

  Dekan Aud V. Tønnessen trekker frem ny vigselsliturgi for likekjønnede og fornyet arbeid med den lutherske ordningsteologien etter Den norske kirkes første kirkemøte som selvstendig rettssubjekt.

 • inter-rel-interact Samarbeid med Harvard og Lund om nytt studieemne 18. jan. 2017 13:15

  TF tilbyr nå et nytt emne som tar for seg hvordan jødedom, kristendom, islam og samaritansk religion utviklet seg side om side og påvirket hverandres identitet.

 • seim_web Nekrolog over Turid Karlsen Seim (1945-2016) 8. nov. 2016 12:32

  Nekrologen er skrevet av Halvor Moxnes, Marianne B. ­Kartzow og Aud V. Tønnessen, og stod på trykk i Vårt Land 8. november.

 • seim_web Turid Karlsen Seim er død 7. nov. 2016 15:56

  Torsdag 3. november døde Turid Karlsen Seim etter lengre tids sykdom. Hun døde på Akerselva sykehjem, hvor hun oppholdt seg de siste ukene.