Aktuelt

Aktuelle saker

 • sanning-400 I sanning luthersk og rett 23. nov. 2017 11:41

  Eit av dei mest kjente og gode Luther-sitata, det om epletreet, stammar ikkje frå Luther. Derimot uttalte den historiske Luther seg om jødar og kvinner på ein uevangelisk måte. Kva skal vi som teologar gjere med dette misforholdet?

 • bible-of-christian-iii-1550 Reformasjonen og norsk språkhistorie 13. nov. 2017 11:03

  Heilt sidan Noreg vart kristna har kristendomen spela ei avgjerande rolle i norsk språkhistorie.

  Ei viktig side ved reformasjonen var å spreia gudsordet til folket på eit språk dei forstod, og omsetjingar av religiøse tekstar vart viktige for utviklinga av folkemåla i Europa som skriftspråk. Her skil Noreg seg frå nabolanda våre, med di reformasjonsskriftene kom til oss på dansk.

 • reformasjonsdagen-luther-300 Reformasjonsdagen 8. nov. 2017 10:40

  Reformasjonsdagen 31. oktober er minnedag om at Martin Luther på denne dagen i 1517 gjorde kjend dei 95 tesane om avlaten. Dette blir som kjend rekna som startpunktet for reformasjonen.

 • religion-going-public Hva er religionsfrihet og hvordan skal den håndteres er et stadig hyppigere spørsmål i offentligheten? 30. okt. 2017 15:25

  Der pressen, politikere og forskere trekker fram viktige rettssaker og pågående globale kriser for å vise hvor grensene går, peker postdoktor Helge Årsheim i sin bloggpost Religion Going Public på hvordan byråkrater og offentlig ansatte ofte spiller en langt viktigere rolle i fastsettelsen av religionsfrihetens grenser.

 • caravaggio-350 Paulus – fra kanon til kontekst 26. okt. 2017 11:23

  Reformasjonsjubileet gir en anledning til å reflektere over den betydningen reformasjonen har hatt for studiet av Bibelen. Bibelstudiet har alltid vært en sentral del av en protestantisk presteutdannelse. Særlig gjelder det studiet av Paulus, som med sin lære om «rettferdiggjørelse av tro» har vært selve sentrum i en luthersk teologi.

Arrangementer

25 jan.
19:00, Det teologiske fakultet, kantina
31 jan.
16:30, Det teologiske fakultetsbibliotek
14 feb.
10:00, Domus Theologica, auditorium U40
04 mars
13:00, Jødisk museum i Oslo, og rom 214, Domus Theologica, Blindernveien 9
05 mars
Jødisk museum i Oslo, og rom 214, Domus Theologica, Blindernveien 9