Aktuelt

Aktuelle saker

 • bible-of-christian-iii-1550 Reformasjonen og norsk språkhistorie 13. nov. 2017 11:03

  Heilt sidan Noreg vart kristna har kristendomen spela ei avgjerande rolle i norsk språkhistorie.

  Ei viktig side ved reformasjonen var å spreia gudsordet til folket på eit språk dei forstod, og omsetjingar av religiøse tekstar vart viktige for utviklinga av folkemåla i Europa som skriftspråk. Her skil Noreg seg frå nabolanda våre, med di reformasjonsskriftene kom til oss på dansk.

 • reformasjonsdagen-luther-300 Reformasjonsdagen 8. nov. 2017 10:40

  Reformasjonsdagen 31. oktober er minnedag om at Martin Luther på denne dagen i 1517 gjorde kjend dei 95 tesane om avlaten. Dette blir som kjend rekna som startpunktet for reformasjonen.

 • religion-going-public Hva er religionsfrihet og hvordan skal den håndteres er et stadig hyppigere spørsmål i offentligheten? 30. okt. 2017 15:25

  Der pressen, politikere og forskere trekker fram viktige rettssaker og pågående globale kriser for å vise hvor grensene går, peker postdoktor Helge Årsheim i sin bloggpost Religion Going Public på hvordan byråkrater og offentlig ansatte ofte spiller en langt viktigere rolle i fastsettelsen av religionsfrihetens grenser.

 • caravaggio-350 Paulus – fra kanon til kontekst 26. okt. 2017 11:23

  Reformasjonsjubileet gir en anledning til å reflektere over den betydningen reformasjonen har hatt for studiet av Bibelen. Bibelstudiet har alltid vært en sentral del av en protestantisk presteutdannelse. Særlig gjelder det studiet av Paulus, som med sin lære om «rettferdiggjørelse av tro» har vært selve sentrum i en luthersk teologi.

 • schmidt-ronsdal-660 Skal forske på medborgerskap og migrasjon 24. okt. 2017 14:47

  I vår var det oppstart for forskergruppen NORDHOST (Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis), som er en del av UiO:Norden. Kaia Rønsdal og Helena Schmidt er nylig ansatt som postdoktor og phd-stipendiat i forskergruppen.