Aktuelt

Aktuelle saker

 • luthers-bibel-350 Luthers bibel 20. sep. 2017 15:09

  Luthers holdning til Bibelen som autoritet er ofte blitt sammenfattet i uttrykket sola scriptura. Særlig fra 1800-tallet av løftet lutherske teologer fram denne formelen – sammen med to andre tilsvarende: solus Christus og sola gratia – som utrykk for de sentrale prinsippene i luthersk teologi.

 • hezser-400 Catherine Hezser ny professor II i jødiske studier 8. sep. 2017 11:58

  Hezser er en av de ledende forskerne innen jødiske studier i Europa, og skal de neste tre årene være professor II ved Det teologiske fakultet.

 • arsheim-gullmedalje-300 Kongens gullmedalje til Helge Årsheim 5. sep. 2017 11:10

  Postdoktor Helge Årsheim mottok Hans Majestet Kongens gullmedalje under Universitetets årsfest 1. september.

 • luther-sola-scriptura Sola Scriptura and the Risk of Fossilizing Luther 30. aug. 2017 16:29

  When we hear the phrase Sola Scriptura we usually don’t adopt the ‘Senecan’ approach and try to stuff our ears with something harder than wax. Maybe we should. The phrase is reminiscent of an uncomfortable reception history, one that we associate with the development of a more fundamentalist Christian interpretative tradition.

 • lampedusa-850 Det er menneskelig, ikke luthersk, å være gjestfri 17. juli 2017 11:00

  Det du velger å knytte deg til fordi det er viktigst, det er din Gud, sier Luther, lett omskrevet, i Den store katekismen. Dette er en verdifull tanke når det handler om flyktninger, migrasjon, kirke og tro. Akkurat nå kommer det ikke så mange flyktninger til Norge som i 2015. Regjeringen har, slik den sier det selv, fått situasjonen under kontroll.