TF-kantori

TF-kantori synger vesper i Grønland kirke fire torsdager i halvåret.

TF-kantori høsten 2017

TF-kantori er kor for alle studenter på Det teologiske fakultet. Meld deg til dirigent Henrik Ødegaard henrik.odegaard@teologi.uio.no 905 77 950 om du ønsker å være med.

Dag/dato:                     Tid:                             Hva:                            Rom/sted:

Onsdag 30.8.:             10:15-12:00                Øvelse                         214

Torsdag 7.9.:              17:30-20:00                Øvelse, aftensang      Grønland kirke
Torsdag 14.9.:            10:00-11.30                Gudstjeneste              Kapellet TF
Onsdag 20.9.:             10:15-12:00                Øvelse                        U40
Torsdag 28.9:             10:00-12.00                Gudstjeneste              Oslo domkirke

Torsdag 5.10.:            17:30-20:00                Øvelse, aftensang       Grønland kirke
(11.10: Ikke øvelse)
Onsdag 18.10.:           10:15-12:00                Øvelse                        205
Torsdag 26.10.:          10:00-11.30                Gudstjeneste              Kapellet TF

Torsdag 2.11.:            17:30-20:00                Øvelse, vesper           Grønland kirke
Onsdag 8.11:              10:15-12:00                Øvelse                        205
Lørdag 11.11.:            10:00-20:00                Korseminar, vesper    Grønland kirke
Søndag 12.11.:           10:00-12:30                Gudstjeneste              Grønland kirke
Onsdag 15.11.:           10:15-12:00                Øvelse                        U40
Søndag 19.11.:           10:00-12:00                Høymesse                  Grønland kirke
Torsdag 23.11.:          10:00-11.30                Gudstjeneste              Kapellet TF
Onsdag 29.11.:           10:15-12:00                Øvelse                        U40

Torsdag 7.12.:            17:30-20:00                Semesteravslutning

Når kantoriet er med på gudstjeneste, er det ikke øvelse dagen før.