Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast òg til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Frå våren 2018 er det gudsteneste i TF-kapellet kvar torsdag klokka 10 (merk tida!). Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet for inneverande semester under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagsmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse (pdf).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 dei dagane dei praktisk-teologiske emna har undervising. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Bøna er open for alle.

Gudstenester våren 2018

18.1.
A + 4. Lærarar: E.T. Johnsen og H. Johannessen. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel
3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 21. januar 2018
Jes 55,1–3 Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16–17 Livets vann
Joh 4,4–26 Kvinnen ved brønnen

          21.1. Søndag kl. 11
          Semesteråpningsgudstjeneste i Slottskapellet, 
          se
http://www.studentprest.uio.no/messer/slottskapellet/2018/180121nn.html.

25.1.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel.
Såmannssøndag – Søndag 28. januar 2018
Jer 20,7–9 Som flammende ild
Rom 10,13–17 Troen kommer av budskapet (prekentekst)
Mark 4,26–34 Såkornet og sennepsfrøet

1.2.
A + 4. Gudstenesteleiar: ??. Medliturg: Student frå 4. semester. Musikk.?? Lerarar til stades: E.T. Johnsen og H. Johannessen.
Kyndelsmesse – Fredag 2. februar 2018
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

(Avsluttande har gudstjenester i Domkirka. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel
Kristi forklarelsesdag – Søndag 4. februar 2018
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet)

8.2.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum. Musikk ??. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel
(Avsluttande har også gudstjeneste i Bakkehaugen. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar E.T. Johnsen og H. Johannessen.)
Fastelavnssøndag – Søndag 11. februar 2018
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

15.2.
A (+ 4 praksis). Studentar frå avsluttande praktikum. Musikk ??. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel
(Avsluttande har gudsteneste i Domkirka. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar ET Johnsen og H. Johannessen.)
1. søndag i fastetiden – Søndag 18. februar 2018
1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

22.2.
4. Gudstenesteleiar: Aina Marie Svendsen Medliturg: Student frå 4. semester. Musikk ?? Lerarar til stades: E.T. Johnsen og H. Johannessen.
(Avsluttande har gudsteneste i Domkirka. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel)
2. søndag i fastetiden – Søndag 25. februar 2018
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet (prekentekst)
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50  Hun som fikk syndene tilgitt

1.3.
4. Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Student frå 4. semester. Musikk Henrik Ødegaard. Lerarar til stades: E.T. Johnsen og H. Johannessen.
3. søndag i fastetiden – Søndag 4. mars 2018
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

8.3.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar E T. Johnsen og S. Angel eller hvem?
8. marsgudstjeneste

15.3.
(A praksis, 4. praksis) Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Scjerverud.  Medliturg: Student frå 4. semester. Musikk Henrik Ødegaard.
Maria budskapsdag – Søndag 18. mars 2018
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

22.3.
(A praksis, 4. praksis) Gudstenesteleiar? Medliturg: Student frå 4. semester. Musikk Henrik Ødegaard.
Palmesøndag – Søndag 25. mars 2018
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

29.3. Påske

5.4.
(A praksis) 4. Gudstenesteleiar? Medliturg: Student frå 4. semester. Musikk Henrik Ødegaard.
2. søndag i påsketiden – Søndag 8. april 2018
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

12.4.
4. (A praksis, 4. praksis) Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Scjerverud. Medliturg: Student frå 4. semester. Musikk Henrik Ødegaard.
3. søndag i påsketiden – Søndag 15. april 2018
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten

19.4.
4. (A fri) Gudstenesteleiar? Medliturg: Student frå 4. semester. Musikk Henrik Ødegaard.
4. søndag i påsketiden – Søndag 22. april 2018
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre

26.4.
A + 4. Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Student frå 4. semester. Musikk Henrik Ødegaard.
5. søndag i påsketiden – Søndag 29. april 2018
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

3.5.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar Merete Thomassen og S. Angel
6. søndag i påsketiden – Søndag 6. mai 2018
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel

10.5. Kr.himmelfartsdag

17.5. Nasjonaldag

24.5.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar Merete Thomassen og S. Angel
Treenighetssøndag – Søndag 27. mai 2018
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud
Luk 10,21–24 Jesus jublet i Ånden

 

Tidligare gudstenester

24.8. Gudstjeneste med ansatte
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen og Elisabeth Tveito Johnsen. Musikk: Henrik Ødegaard.
12. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. august 2017
Reformasjonstema 1: Nåden alene
Salme 116, 1-9 Herren er nådig og rettferdig
Ef. 2, 1-10 Av nåde er dere frels (prekentekst)
Luk 15,11–32 Sønnen som kom hjem

31.8. Gudstjeneste i Vestre Aker med avsluttende praktikum
Gudstjenesteledere: Solveig Mysen og Eva Kirkemo. Musikk: Henrik Ødegaard.
13. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. september 2017
Salme 92,2–6.13–16 Med ditt verk har du gledet meg
1 Kor 12,4–11 Nådegaver til hver enkelt
Matt 25,14–30 Talentene

7.9. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Eva Kirkemo. Medliturg (predikant): Cynthia Slomp Renaa. Musikk: Henrik Ødegaard.
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. september 2017
Jes 27,2–6 Herren vokter sin vingård
1 Kor 1,1–3 Dere er helliget ved Kristus
Matt 20,1–16   Arbeiderne i vingården

14.9. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Solveig Mysen. Medliturg (predikant): Magnus Halle. Musikk: Henrik Ødegaard og TF-kantori.
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. september 2017
Reformasjonstema 2: Skaperverket er ikke til salgs
Salme 33,1-9 Han talte og det skjedde
2 Pet 1,5-9 Innsikt, selvbeherskelse, utholdenhet
Matt 7,24-28 Huset bygd på fjell (prekentekst)

21.9. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Marius Timmann Mjaaland. Medliturg (predikant): Thorild Svanemyr. Musikk: Henrik Ødegaard.
16. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. september 2017
Salme 40,2–6 Herren hørte mitt rop
Rom 8,19–23  Håpet om herlighet
Mark 7,31–37 Jesus sa til den døve: Effata

28.9. Gudstjeneste i Domkirka med avsluttende praktikum
Gudstjenesteledere: Solveig Mysen og Eva Kirkemo. Musikk: Henrik Ødegaard og TF-kantori.

5.10. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Birte Nordahl. Medliturg: Steffen Aune. Musikk: Henrik Ødegaard.
18. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. oktober 2017
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
Hebr 2,10–18 En barmhjertig øversteprest
Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters svigermor

12.10. Gudstjeneste
Gudstjenesteleder: Merete Thomassen.
19. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. oktober 2017
Reformasjonstema 3: Frelsen er ikke til salgs
Jes 55,1-3 Kom og kjøp uten penger
Apg 8,4-24 Guds gave kjøpes ikke for penger
Luk 20,45-21,4 De rikes selvhevdelse og den fattige enken (prekentekst)

19.10. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Aina Marie Svendsen. Medliturg: Jaqueline Thiesen. Musikk: Henrik Ødegaard.
20. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. oktober 2017
1 Sam 18,1–4 Jonathan slutter pakt med David
Hebr 13,1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet
Joh 11,1–5 Jesu venner i Betania (prekentekst)

26.10. Gudstjeneste (med student fra 9. sem. som medliturg)
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud. Medliturg: Sigve Thorbergsen Reedtz. Musikk: Henrik Ødegaard og TF-kantori
Reformasjonsdagen – Tirsdag 31. oktober 2017
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse (prekentekst!)
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

2.11. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Einar Østerhagen. Musikk: Henrik Ødegaard.
Allehelgensdag – Søndag 4. november 2018
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys

9.11. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Aina Marie Svendsen. Medliturg: Frida Sofie Øyen. Musikk: Henrik Ødegaard.
23. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. november 2017
Jes 1,16–19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen

16.11. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Sophie Panknin. Musikk: Henrik Ødegaard.
24. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. november 2017
Reformasjonstema 4: Mennesker er ikke til salgs
Salme 8,2-10 Hva er da et menneske?
Fil 2,3-11 Sett de andre høyere enn dere selv
Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte de små (prekentekst)

23.11. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Johanne Gram-Nilsen. Musikk: Henrik Ødegaard og TF-kantori.
Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 26. november 2017
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen