Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast òg til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet

Gudstenester

Kvar torsdag klokka 11 er det gudteneste i TF-kapellet. Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet for inneverande semester under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 dei dagane dei praktisk-teologiske emna har undervising. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Bøna er open for alle.

Du kan òg vera med på Taizébøn nokre fredagar kl. 13-13.30. Sjå oppslag ved kapellet.

Agende

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagsmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse (pdf).

Gudstenester hausten 2017

28.9. Gudstjeneste i Domkirka med avsluttende praktikum
Gudstjenesteledere: Solveig Mysen og Eva Kirkemo. Musikk: Henrik Ødegaard og TF-kantori.
Mikkelsmesse – Fredag 29. september 2017
2 Mos 23,20–22 Jeg sender en engel foran deg
Hebr 1,5–14 Englene sendes ut for å hjelpe
Matt 18,1–6.10–11 De små har sine engler hos Gud
eller 17. søndag i treenighetstiden – Søndag 1. oktober 2017
Job 19,21–27 Jeg vet at min gjenløser lever
2 Tim 1,7–12 Han har gjort ende på døden
Joh 11,17–29 og/eller 30–46 Jesus vekker opp Lasarus

5.10. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Birte Nordahl. Medliturg: Steffen Aune. Musikk: Henrik Ødegaard.
18. søndag i treenighetstiden – Søndag 8. oktober 2017
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
Hebr 2,10–18 En barmhjertig øversteprest
Matt 8,14–17 Jesus helbreder Peters svigermor

12.10. Gudstjeneste (med student fra 9. sem. som medliturg)
Gudstjenesteleder: Merete Thomassen. Medliturg: Hvem? Musikk: Hvem?
19. søndag i treenighetstiden – Søndag 15. oktober 2017
Reformasjonstema 3: Frelsen er ikke til salgs
Jes 55,1-3 Kom og kjøp uten penger
Apg 8,4-24 Guds gave kjøpes ikke for penger
Luk 20,45-21,4 De rikes selvhevdelse og den fattige enken (prekentekst)

19.10. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Aina Marie Svendsen. Medliturg: Jaqueline Thiesen. Musikk: Henrik Ødegaard.
20. søndag i treenighetstiden – Søndag 22. oktober 2017
1 Sam 18,1–4 Jonathan slutter pakt med David
Hebr 13,1–3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet
Joh 11,1–5 Jesu venner i Betania (prekentekst)

26.10. Gudstjeneste (med student fra 9. sem. som medliturg)
Gudstjenesteleder: Bjørn Erik Schjerverud Medliturg: Hvem? Musikk: Henrik Ødegaard og TF-kantori
Bots– og bønnedag – Søndag 29. oktober 2017
Jer 18,1–10 Leiren i pottemakerens hånd
Rom 2,1–11 Menneskenes ansvar overfor Gud
Luk 13,22–30 Er det få som blir frelst?
Eller Reformasjonsdagen – Tirsdag 31. oktober 2017
Salme 46,1–8 Gud er vår faste borg
Rom 1,16–17 Guds kraft til frelse (prekentekst!)
Joh 1,16–17 Nåden og sannheten

2.11. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturger:  Einar Østerhagen. Musikk: Henrik Ødegaard.
Allehelgensdag – Søndag 4. november 2018
Salme 84,2–8 Salige er de som bor i ditt hus
Hebr 12,1–3 En sky av vitner
Matt 5,13–16 Jordens salt og verdens lys
Eller Minnedag – Søndag 4. november 2018
1 Mos 23,1–6  Abraham sørger over Sara
2 Kor 1,3–7 Takk til Gud som trøster
Joh 11,1–5.33–38 Jesus sørger med sine venner

9.11. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Aina Marie Svendsen. Medliturg: Frida Sofie Øyen. Musikk: Henrik Ødegaard.
23. søndag i treenighetstiden – Søndag 12. november 2017
Jes 1,16–19 Kom, la oss gjøre opp vår sak
2 Tess 1,10b–12 Verdige det kallet dere har fått
Mark 10,28–31 Få hundre ganger så mye igjen

16.11. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Halvor Berg Hovind. Medliturger: Sophie Panknin. Musikk: Henrik Ødegaard.
24. søndag i treenighetstiden – Søndag 19. november 2017
Reformasjonstema 4: Mennesker er ikke til salgs
Salme 8,2-10 Hva er da et menneske?
Fil 2,3-11 Sett de andre høyere enn dere selv
Matt 18,1-6.10-14 Pass dere for å forakte de små (prekentekst)

23.11. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturger: Johanne Gram-Nilsen. Musikk: Henrik Ødegaard og TF-kantori.
Domssøndag / Kristi kongedag – Søndag 26. november 2017
Jes 57,14–16 Jeg vil ikke evig føre klagemål
Åp 20,11–13 Livets bok
Matt 25,31–46 Dommen

Tidligere Gudstjenester

24.8. Gudstjeneste med ansatte
Gudstjenesteleder: Halvard Johannessen og Elisabeth Tveito Johnsen. Musikk: Henrik Ødegaard.
12. søndag i treenighetstiden – Søndag 27. august 2017
Reformasjonstema 1: Nåden alene
Salme 116, 1-9 Herren er nådig og rettferdig
Ef. 2, 1-10 Av nåde er dere frels (prekentekst)
Luk 15,11–32 Sønnen som kom hjem

31.8. Gudstjeneste i Vestre Aker med avsluttende praktikum
Gudstjenesteledere: Solveig Mysen og Eva Kirkemo. Musikk: Henrik Ødegaard.
13. søndag i treenighetstiden – Søndag 3. september 2017
Salme 92,2–6.13–16 Med ditt verk har du gledet meg
1 Kor 12,4–11 Nådegaver til hver enkelt
Matt 25,14–30 Talentene

7.9. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Eva Kirkemo. Medliturg (predikant): Cynthia Slomp Renaa. Musikk: Henrik Ødegaard.
Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden – Søndag 10. september 2017
Jes 27,2–6 Herren vokter sin vingård
1 Kor 1,1–3 Dere er helliget ved Kristus
Matt 20,1–16   Arbeiderne i vingården

14.9. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Solveig Mysen. Medliturg (predikant): Magnus Halle. Musikk: Henrik Ødegaard og TF-kantori.
15. søndag i treenighetstiden – Søndag 17. september 2017
Reformasjonstema 2: Skaperverket er ikke til salgs
Salme 33,1-9 Han talte og det skjedde
2 Pet 1,5-9 Innsikt, selvbeherskelse, utholdenhet
Matt 7,24-28 Huset bygd på fjell (prekentekst)

21.9. Gudstjeneste med student fra 9. sem. som medliturg
Gudstjenesteleder: Marius Timmann Mjaaland. Medliturg (predikant): Thorild Svanemyr. Musikk: Henrik Ødegaard.
16. søndag i treenighetstiden – Søndag 24. september 2017
Salme 40,2–6 Herren hørte mitt rop
Rom 8,19–23  Håpet om herlighet
Mark 7,31–37 Jesus sa til den døve: Effata