Kapellet ved Det teologiske fakultet

Kapellet ved Det teologiske fakultet er alltid ope og tilgjengeleg for alle som ønsker å bruka det. Kapellet nyttast òg til gudstenester og morgonbøner.

Kva skjer i kapellet?

Gudstenester

Frå våren 2018 er det gudsteneste i TF-kapellet kvar torsdag klokka 10 (merk tida!). Studentar frå TEOL2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå TEOL4200 (9. semester) som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Sjå programmet for inneverande semester under.

Andre studentar som ønskjer det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med Rigmor Smith-Gahrsen. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta et dei som ønskjer det matpakke saman i kantina.

Agendene vi bruker finn du her: Hverdagsmesse (pdf), Hverdagsmesse med noter (pdf), Kvardagsmesse (pdf).

Morgonbøn

Det er morgonbøn i kapellet klokka 10 dei dagane dei praktisk-teologiske emna har undervising. Morgonbønkalenderen heng utanfor kapellet. Bøna er open for alle.

Gudstenester våren 2018

26.4.
A + 4. Gudstenesteleiar: Eliabeth Tveito Johnsen og Maryam Trine Skogen. Musikk Henrik Ødegaard.
5. søndag i påsketiden – Søndag 29. april 2018
1 Kong 17,8–16 Enken i Sarepta eller Apg 2,42–47 Fellesskap mellom troende
Rom 12,1–3 Til glede for Gud
Luk 13,18–21 Sennepsfrø og surdeig

3.5.
4. Gudstenesteleiar: Merete Thomassen. Musikk Henrik Ødegaard.
6. søndag i påsketiden – Søndag 6. mai 2018
Dan 9,17–19 Min Gud, vend ditt øre hit eller Apg 4,23–31 Bønn og fellesskap
3 Joh 11 Ta det gode til forbilde 
Matt 7,7–12 Bønn og den gylne regel

10.5. Kr.himmelfartsdag

17.5. Nasjonaldag

24.5.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar Merete Thomassen og S. Angel
Treenighetssøndag – Søndag 27. mai 2018
1 Mos 18,1–8 Herren gjester Abraham
Rom 11,33–36 Å, dyp av visdom hos Gud
Luk 10,21–24 Jesus jublet i Ånden

Etter gudstjenesten (ca. kl. 11) blir det lunsj på rom 205 med samtale om sommervikartjeneste som prest. Alle er velkommen, både de som skal være vikarer og andre.  

 

Tidligare gudstenester

18.1.
A + 4. Lærarar: E.T. Johnsen og H. Johannessen. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel
3. søndag i åpenbaringstiden – Søndag 21. januar 2018
Jes 55,1–3 Alle som tørster, kom hit
Åp 22,16–17 Livets vann

25.1.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum: Andreas og Einar. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel.
Såmannssøndag – Søndag 28. januar 2018
Jer 20,7–9 Som flammende ild
Rom 10,13–17 Troen kommer av budskapet (prekentekst)
Mark 4,26–34 Såkornet og sennepsfrøet

1.2.
A + 4. Gudstenesteleiar: Elisabeth Tveito Johnsen. Medliturg: Student frå 4. semester, Trine. Lerar til stades: H. Johannessen.
Kyndelsmesse – Fredag 2. februar 2018
1 Sam 1,21–28 Hanna får Samuel
1 Joh 1,1–4 Livets ord
Luk 2,22–40 Jesus blir båret frem i tempelet

(Avsluttande har gudstjenester i Domkirka. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel
Kristi forklarelsesdag – Søndag 4. februar 2018
2 Mos 3,1–6 Moses og tornebusken
2 Pet 1,16–18 Øyenvitner på fjellet
Mark 9,2–13 Disiplene får se Jesu herlighet)

8.2.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum: Bjørn Gunnar Skogstad predikant, Einar Østerhagen liturg. Musikk Hans Olav Baden. Rettleiarar M. Thomassen og H. Johannsessen.
(Avsluttande har òg gudsteneste i Bakkehaugen. Sophie Pankning predikant, Børge Hatch Fure liturg. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar E.T. Johnsen og S. Angel.)
Fastelavnssøndag – Søndag 11. februar 2018
Jes 53,1–5 Såret for våre overtredelser
1 Kor 1,18–25 Vi forkynner en korsfestet Kristus
Joh 12,20–33 Jesu død og herliggjørelse

15.2.
A (+ 4 praksis). Studentar frå avsluttande praktikum: Katja Eidesen, predikant, Sophie Panknin liturg. Musikk Hans Olav Baden. Rettleiarar H. Johannessen.) og S. Angel
(Avsluttande har òg gudsteneste i Domkirka. Børge Hatch Fure, predikant, Cynthia Renaa liturg. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar ET Johnsen og M. Thomassen.)
1. søndag i fastetiden – Søndag 18. februar 2018
1 Mos 4,1–7 Du skal være herre over synden
1 Kor 10,10–13 Ingen overmenneskelig fristelse
Matt 16,21–23 Om lidelsen og Peters protest

22.2.
4. Gudstenesteleiar: Aina Marie Svendsen. Medliturg: Student frå 4. semester: Alex. Lerarar til stades: E.T. Johnsen og H. Johannessen.
(Avsluttande har gudsteneste i Domkirka. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar M. Thomassen og S. Angel)
2. søndag i fastetiden – Søndag 25. februar 2018
1 Mos 3,8–15 Oppgjør etter syndefallet (prekentekst)
Rom 5,17–19 Fall og rettferdighetens gave
Luk 7,36–50  Hun som fikk syndene tilgitt

1.3.
4. Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind. Medliturg: Student frå 4. semester: Karina. Musikk Henrik Ødegaard. Lerarar til stades: E.T. Johnsen og H. Johannessen.
3. søndag i fastetiden – Søndag 4. mars 2018
Job 2,1–10 Godt og vondt fra Gud
Ef 6,10–18 Guds rustning
Mark 9,17–29 Jesus driver ut en vond ånd

8.3.
A + 4. Studentar frå avsluttande praktikum. Musikk Henrik Ødegaard. Rettleiarar E T. Johnsen og Ellen Aasland Reinertsen.
8. marsgudstjeneste

15.3.
(A praksis, 4. praksis) Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Schjerverud. Musikk Henrik Ødegaard.
Maria budskapsdag – Søndag 18. mars 2018
Jer 33,14–17 En rettferdig spire for Davids ætt
Ef 1,3–6 Nåden i Kristus
Luk 1,46–55 Marias lovsang

22.3.
(A praksis, 4. praksis) Gudstenesteleiar: Sivert Angel. Medliturg: Student frå 4. semester: Oscar. Musikk Henrik Ødegaard.
Palmesøndag – Søndag 25. mars 2018
Jes 56,6–8 Bønnens hus for alle folk
Rom 3,21–26 Rettferdighet ved troen
Matt 26,6–13 Jesus salves

29.3. Påskeferie

5.4.
(A praksis) 4. Gudstenesteleiar: Halvard Johannessen. Medliturg: Student frå 4. semester: Knut. Musikk Henrik Ødegaard.
2. søndag i påsketiden – Søndag 8. april 2018
Jer 31,1–6 Enda en gang vil jeg bygge deg eller Apg 1,1–5 Løftet om Ånden
1 Joh 5,1–5 Troen har seiret
Joh 21,15–19 Jesus og Peter

12.4.
4. (A praksis, 4. praksis) Gudstenesteleiar: Bjørn Erik Scjerverud. Musikk Henrik Ødegaard.
3. søndag i påsketiden – Søndag 15. april 2018
Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann
Hebr 13,20–21 Den store hyrden
Joh 10,1–10 Jeg er porten

19.4.
4. (A fri) Gudstenesteleiar: Halvor Berg Hovind og Knut Farstad. Musikk Henrik Ødegaard.
4. søndag i påsketiden – Søndag 22. april 2018
Jes 43,16–21 Se, jeg skaper noe nytt eller Apg 9,1–19 Saulus ved Damaskus
Åp 2,1–7 Forlatt din første kjærlighet
Joh 13,30–35 Et nytt bud: Elsk hverandre