Kapellet ved Det teologiske fakultet

Torsdagar klokka 11 er det gudteneste i TF-kapellet. Studentar frå TEO2500 (4. semester) er med som medliturgar i vårsemesteret. Om hausten deltar studentar frå 9. semester som predikantar eller medliturgar på nokre av gudstenestene. Andre studenter som ønsker det, kan òg vere med som medliturgar. Ta kontakt med PTS. Liturgien i gudstenestene er som regel kort, litt lenger om det er avsluttande praktikum som har ansvaret. Etter gudstenesta ét dei som ønsker det matpakke saman i kantina.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer