Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 2. mars 2017 11:15 - 12:00, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, Auditorium U40

Halvard Johannessen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom fagfeltene praktisk teologi og studiet av kristen spiritualitet med utgangspunkt i begrepene erfaring og praksis. Legg særlig vekt på nyere, internasjonal litteratur. Hvordan kan disse fagfeltene gjensidig berike hverandre?"

Tid og sted: 2. mars 2017 13:00 - 16:00, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, auditorium U40

Halvard Johannessen vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen “Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid”

Tid og sted: 9. mars 2017 10:45 - 11:15, Georg Sverdrups hus, auditorium 2

Denne miniforelesningen tar opp viktige samtidige og "historiske" innfallsvinkler til å forstå forholdet mellom religion og sex. Kan sex være religiøst? Forelesning på Åpen dag ved Nina Hoel

Tid og sted: 9. mars 2017 11:30 - 12:00, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 2

Friedrich Nietzsche og moderne religionskritikk. Forelesning på Åpen dag ved Marius Timmann Mjaaland

Illustrasjonsbilde av student
Tid og sted: 9. mars 2017 13:00 - 14:00, Domus Theologica U205

Gjennom et langt studie trenes du i å skrive akademiske oppgaver, men hva gjør du hvis du vil publisere en artikkel, eller kronikk basert på det det du har funnet ut i masteroppgaven din?