Publikasjoner ved Det teologiske fakultet

Etter 1. desember 2010 benyttes Cristin (tidligere Frida) for registreringer av publikasjoner. All registrering i Frida før dette, er oveført til Cristin.

Siste publikasjoner

Nytt norsk kirkeblad

Nytt norsk kirkeblad er et folkekirkelig blad som vender seg til prester, andre kirkelige ansatte og interesserte lekfolk.