Deltakere i Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society (GOBA)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Tarald Rasmussen Professor +47-22850325 tarald.rasmussen@teologi.uio.no Reformasjonshistorie (Europa og Norden), Luther, Protestantisme, Middelalderkristendom, Kjetteri, Teologihistorie
Marius Timmann Mjaaland +47 46 77 99 97 m.t.mjaaland@teologi.uio.no Religionsfilosofi, Dogmatikk, Religion og politikk, Sekularitet, Protestantisme
Trygve Eiliv Wyller Professor +47-22850359 +47-97029427 (mob) t.e.wyller@teologi.uio.no Protestantisme, Hermeneutikk, Sekularitet, Religion og medborgerskap, Systematisk teologi, Diakoni, Profesjonsetikk, Etikk, Fenomenologi
Aud Valborg Tønnessen Dekan +47-22850339 +47-99383605 (mob) a.v.tonnessen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og medborgerskap, Diakoni
Oddbjørn Birger Leirvik Professor +47-22850363 o.b.leirvik@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Jesus, Religion i skolen, Religion og politikk, Sekularitet, samvittighet
Hallgeir Elstad Professor +47-22850340 +47-90035470 (mob) hallgeir.elstad@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og estetikk, Diakoni, Religion i skolen, Religionssosiologi
Safet Bektovic Førsteamanuensis +47-22850357 safet.bektovic@teologi.uio.no Interreligiøse studier - Religionsdialog, Islam, Religionsfilosofi
Helge Årsheim Postdoktor +47-22850364 41472911 (mob) helge.arsheim@teologi.uio.no Religion og politikk, Sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi
Inger Furseth Professor +47-22858299 inger.furseth@sosgeo.uio.no Sosiologi, Religionssosiologi, Sosiale Bevegelser, Migrasjon, Kjønn