Opplæringsdelens omfang og struktur

Opplæringsdelen av ph.d.-graden består av kurs og faglige aktiviteter tilsvarende et halvt årsverk (30 studiepoeng/ECTS).

Opplæringsdelen må være godkjent av ph.d.-leder før avhandlingen kan leveres til bedømmelse.

Basisseminar

 • 10 ECTS
 • Introduksjonskurs
 • Avhandlingsdesign
 • Bibliotekfag
 • Forskningsetikk
 • Vitenskapsteori
 • Akademiske ferdigheter

Fremleggseminar

 • 5 ECTS
 • Presentasjoner av eget arbeid
 • Respons på andres arbeid
 • Deltakelse på internasjonale konferanser
 • Tilstedeværelse på disputaser

Andre kurs

 • 15 ECTS
 • Valgfrie kurs