Deltakere i Autoritative tekster og deres resepsjon (ATTR-Research group)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hugo Lundhaug Professor +47-22850317 hugo.lundhaug@teologi.uio.no Kirkehistorie, Monastisisme, Manuskriptstudier, Kristen apokryf litteratur, Ortodoksi og Kjetteri, Resepsjonsstudier, Koptisk
Leonora Onarheim Bergsjø Administrativ leder for forskerskolen ATTR 22850313 leonora.onarheim@teologi.uio.no Religion og estetikk, Systematisk teologi, Religionsfilosofi, Hermeneutikk, Fenomenologi, Riter og ritualer
Aud Valborg Tønnessen Dekan +47-22850339 +47-99383605 (mob) a.v.tonnessen@teologi.uio.no Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og medborgerskap, Diakoni
Diana Edelman Professor +47-22850341 diana.edelman@teologi.uio.no Hebraisk Bibel/det Gamle Testamente, Antikk kultur og religion, Antikk Hebraisk, Jødedom, Minne
Anders Runesson Professor +47-22850305 +4722850305 anders.runesson@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Evangeliene, Paulus, Jesus, Hermeneutikk
Marianne Bjelland Kartzow Professor +47-22850343 m.b.kartzow@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Kjønn og teologi, Hermeneutikk, Jesus, Evangeliene
Halvor Moxnes Professor emeritus +47-22850318 90661217 (mob) +47 90661217 halvor.moxnes@teologi.uio.no Bibelen - Det nye testamente, Jesus, Nasjonalisme og religion, Hermeneutikk, Kjønn og teologi
Helge Årsheim Postdoktor +47-22850364 41472911 (mob) helge.arsheim@teologi.uio.no Religion og politikk, Sekularitet, Komparative religionsstudier, Religionssosiologi
Lloyd Gregory Abercrombie Stipendiat +47-22850351 l.g.abercrombie@teologi.uio.no
Paula Jean Tutty Stipendiat +47-22850394 p.j.tutty@teologi.uio.no Patristikk, Coptic, Kanon, Antikk kultur og religion
Wally Vincente Cirafesi Stipendiat +47-22850338 w.v.cirafesi@teologi.uio.no
Andreas Ihlang Berg Stipendiat +47-22850352 a.i.berg@teologi.uio.no
Kaja Merete Haug Hagen Stipendiat +47-22850329 k.m.h.hagen@teologi.uio.no
Helge Asbjørn Staxrud Stipendiat +47-22850326 h.a.staxrud@teologi.uio.no Hermeneutikk, Kjønnsteori, Luther, Protestantisme, Reformasjonshistorie
Sven Thore Kloster Stipendiat +47-22850362 48256847 (mob) 48256847 s.t.kloster@teologi.uio.no Dogmatikk, Systematisk teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi, Protestantisme, Kontekstuell teologi, Religion og politikk, Interreligiøse studier - Religionsdialog
Kari Zakariassen Stipendiat +47-22841963 kari.zakariassen@teologi.uio.no Bibelen - Det gamle testamente
Merete Thomassen Førsteamanuensis +47-22850316 merete.thomassen@teologi.uio.no
Elisabeth Tveito Johnsen Førsteamanuensis +47-22850334 92025861 e.t.johnsen@teologi.uio.no praktisk teologi, barneteologi, empirisk kirkeforskning, religionspedagogikk, trosopplæring
Sivert Angel Førsteamanuensis i homiletikk 22850332 sivert.angel@teologi.uio.no