Prøveforelesninger

Kommende arrangementer

Tid og sted: 14. sep. 2018 10:15 - 11:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino (Guovdageaidnu)

Lovisa Mienna Sjöberg avholder prøveforelesning over oppgitt emne.