Critique, Protest, and Reform - Nordic Conference for Philosophy of Religion

Nordisk Selskap for Religionsfilosofi (NSPR) ønsker velkommen til nordisk konferanse om "Critique, Protest, and Reform, The Reformation 1517-2017 and its Significance for Philosophy, Politics, and Religion".

Mer informasjon finner du på våre engelske nettsider

Publisert 9. mars 2017 13:42 - Sist endret 24. mai 2017 20:08