Disputas: Lovisa Mienna Sjöberg

Lovisa Mienna Sjöberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: , "Att leva i ständig välsignelse – en studie av sivdnidit som religiös praxis ".

Foto: Aslak Mikal Mienna/Samisk høgskole

 

Tid og sted for prøveforelesningen

Prøveforelesningen vil finne sted 14. september kl. 10.15 - 11.00 i Kautokeino.

Les mer om prøveforelesningen.

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Roald E. Kristiansen, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (førsteopponent)
  • Professor Britt Kramvig, Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT Norges Arktiske Universitet (annenopponent)                       
  • Professor Øyvind Norderval, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (koordinator for komiteen)                        

Leder av disputas

Dekan Aud V. Tønnessen

 

Publisert 20. juni 2018 12:43 - Sist endret 29. juni 2018 10:31