Disputaser ved fakultetet

Kommende disputaser

Tid og sted: 14. sep. 2018 12:00 - 15:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino (Guovdageaidnu), rom Sáhkaskáidi, U1_080

Lovisa Mienna Sjöberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: , "Att leva i ständig välsignelse – en studie av sivdnidit som religiös praxis ".