Forsknings­arrangementer

Kommende forskningsarrangementer

Tid og sted: 31. jan. 2018 16:30 - 18:30, Det teologiske fakultetsbibliotek

Åpen panelsamtale om protestantisme, og protestantisering som samfunnsformende prosess.

Tid og sted: 14. feb. 2018 10:00 - 15:00, Domus Theologica, auditorium U40

Professor Brigitte Kahl er invitert til å holde Dahl-forelesningen 2018. Tittelen på forelesningen er "Cross and Trophy: Paul's iconoclastic re-imagination of the 'Crucified Messiah'".

Brigitte Kahl er professor i Det nye testamente ved Union Theological Seminary i New York.

Tid: 1. nov. 2018