Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved TF

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Nasjonal forskerskole for tekstfortolkning (ATTR)

ATTR er en interdisiplinær nasjonal forskerskole for ph.d.-kandidater som arbeider med spørsmål knyttet til fortolkning av autoritative tekster. For å delta må du være tatt opp på et ph.d.-program.

Forskningsaktuelt

Reformasjonen

I 2017 feirer vi at det er 500 år siden reformasjonen tok til. Da skrev den tyske munken Martin Luther sitt protestbrev mot den kirkelige avlatshandelen. Reaksjonene som fulgte ga støtet en teologisk og politisk omveltning som vi den dag i dag kjenner virkningene av. På vår nettside utforsker vi reformasjonens betydning historisk og aktuelt.

Det teologiske fakultet er vertsfakultet for det tverrfakultære forskningsnettverket Religion i pluralistiske samfunn (PluRel).

Publikasjoner