Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker ved TF

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

UiO:Norden

En tverrfaglig forskningssatsing ved UiO som gir ny viten om den nordiske modellen.

Det teologiske fakultet er vertsfakultet for NORDHOST (Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis) og deltar i Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

Reformasjonen

I 2017 feirer vi at det er 500 år siden reformasjonen tok til. Da skrev den tyske munken Martin Luther sitt protestbrev mot den kirkelige avlatshandelen. Reaksjonene som fulgte ga støtet en teologisk og politisk omveltning som vi den dag i dag kjenner virkningene av. På vår nettside utforsker vi reformasjonens betydning historisk og aktuelt.

Nasjonal forskerskole for tekstfortolkning (ATTR)

ATTR er en interdisiplinær nasjonal forskerskole for ph.d.-kandidater som arbeider med spørsmål knyttet til fortolkning av autoritative tekster. For å delta må du være tatt opp på et ph.d.-program.

Publikasjoner