Sivert Angel

Associate Professor - Fagseksjonen
Image of Sivert Angel
Norwegian version of this page
Phone +47-22850332
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Faculty of Theology

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 25 - 38
 • Angel, Sivert (2010). Den tyske likprekenens eksempler endringer i eksemplenes religiøse funksjon på slutten av 1500-tallet. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  9(2), s 5- 17
 • Angel, Sivert (2009). Å møte døden med en preken forholdet mellom levende og døde i lutherske begravelser og likprekener på slutten av 1500-tallet. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  110(1), s 45- 61 . doi: http://www.idunn.no/file/ci/28649987/ntt_2009_01_pdf.pdf
 • Angel, Sivert (2014). The Confessionalist Homiletics of Lucas Osiander (1534-1604). A Study of a South-German Lutheran Preacher in the Age of Confessionalization.. Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-153467-6.  306 s.
Published June 19, 2017 11:48 AM - Last modified June 19, 2017 11:49 AM

Projects