olejlo

Image of person
Could not get user data from external service

Publications

View all works in Cristin

 • Løland, Ole Jakob; Martinsen, Anders & Skippervold, Petter (2014). Bibelen i populærkulturen. Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230400999.  323 s.
 • Løland, Ole Jakob (2009). Lidio. En uvanlig historie. Spartacus.  ISBN 978-82-430-0447-4.  298 s.

View all works in Cristin

 • Løland, Ole Jakob (2017). Med Trump på tronen. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Løland, Ole Jakob (2017). Paven vi bare kan drømme om. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Løland, Ole Jakob (2016). Berge Furre’s Brazilian Journey: The Neopentecostal Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) between the Political Left and Right.
 • Løland, Ole Jakob (2016). Bible Thumpin’ in American Politics. Religion: Going Public Blog. . doi: http://religiongoingpublic.com/archive/2016/bible-thumpin-in-american-politics
 • Løland, Ole Jakob (2016). Biskop forstår ikke poenget. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Løland, Ole Jakob (2016). Fortell Listhaug hva et korstog egentlig er.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Løland, Ole Jakob (2016). Hva nå, Venezuela?. ReligionGoingPublic.
 • Løland, Ole Jakob (2016). Karismatisk politikk på fremmarsj i Latin-Amerika. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Løland, Ole Jakob (2016). "Reformasjonen sett med digitaliseringens øyne: Luther mot nettrollene". http://www.uio.no/. . doi: http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/reformasjonen-sett-med-digitaliseringens-oyne.html
 • Løland, Ole Jakob (2016). Skal vi lære Asle Tojes veier å kjenne?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Løland, Ole Jakob (2015). Bibelen mindre unik i en digital tidsalder. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Løland, Ole Jakob (2015). Biskopene bør lytte til FRP. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Løland, Ole Jakob (2015). Biskopens hyllest - et forbilledlig eksempel?. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (8)
 • Løland, Ole Jakob (2015). Er Brasils fremtid protestantisk?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.  s 20- 21
 • Løland, Ole Jakob (2015). Hvor langt skal kirken gå?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Løland, Ole Jakob (2015). Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen (red.): Paulusevangeliet: Nye perspektiver på Romerbrevet. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  4(3), s 331- 333
 • Løland, Ole Jakob (2015). Kirken må våge å tie. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Løland, Ole Jakob (2015). Nå er det Bibelen som gjelder. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Løland, Ole Jakob (2015). Trumps upassende bibel. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Løland, Ole Jakob (2015). Vatikanets triumf på Cuba. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Løland, Ole Jakob (2014). Ikke likegyldig hvordan Bibelen brukes. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Løland, Ole Jakob (2014). På en glissen kirkebenk med Žižek. Påske, ideologikritikk og politisk revolusjon. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie. . doi: http://salongen.no/-/bulletin/show/825978_paa-en-glissen-kirkebenk-med-i-ek
 • Løland, Ole Jakob (2013). "De fattiges talsmann?". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Løland, Ole Jakob (2013). "Den nye paven og militærdiktaturet". NRK - www.nrk.no.
 • Løland, Ole Jakob (2013). "En ny katolsk vår i Latin-Amerika?". VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Løland, Ole Jakob (2013). "Hva kan true Bibelen?". PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO).
 • Løland, Ole Jakob (2013). "Krise for kirken også utenfor Vesten". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Løland, Ole Jakob (2013). "Pavens rolle under diktaturet et talende eksempel". Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Løland, Ole Jakob (2013). "Politikerforakt overfor vitenskapen". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Løland, Ole Jakob (2013). "Tvetydighetens pave". Ny Tid.  ISSN 0809-9049.
 • Løland, Ole Jakob (2012). Populismens religiøse komedie i Latin-Amerika. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2), s 144- 155
 • Løland, Ole Jakob (2012). "Venstresidens guddommelige flørt". argument.  ISSN 1504-6087.  (4)
 • Moxnes, Halvor & Løland, Ole Jakob (2012). "Review of Stanislas Breton, A Radical Philosophy of Saint Paul, Review of Biblical Literature". Review of Biblical Literature, Society of Biblical Literature http://www.bookreviews.org/subscribe.asp.
 • Løland, Ole Jakob (2011). Underteksten. Bibelen i populærkulturen. Bokvennen.  ISSN 0802-1953.  (4), s 80- 86
 • Løland, Ole Jakob (2010). Øyet som ser - Når bistandens bilder blir orientalistiske. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 51- 61
 • Løland, Ole Jakob (2008). I de siste tider. Kirken som miljøbevegelsens allierte?, I:  Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 978-82-05-38473-6.  I de siste tider. Kirken som miljøbevegelsens allierte?.  s 241 - 264
 • Løland, Ole Jakob (2006). De undertryktes religion i Latin-Amerika - Fra frigjøringsteologi til pinsevekkelse. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (1), s 103- 114
 • Løland, Ole Jakob (2005). Fra skuddlinje til eksil - Når biografi blir kirkehistorie. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2), s 274- 284

View all works in Cristin

Published Jan. 3, 2011 12:18 PM - Last modified Aug. 17, 2015 6:08 PM