Hallgeir Elstad

Professor - Fagseksjonen
Image of Hallgeir Elstad
Norwegian version of this page
Phone +47-22850340
Mobile phone +47-90035470
Fax +47-22850301
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Faculty of Theology

Publications

 • Elstad, Hallgeir (2017). "Her maatte Reformationen med Tvang indføres". Reformasjonen i norske skolebøker, I: Tarald Rasmussen & Ola Tjørhom (red.),  Reformasjonen i nytt lys.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53086-0.  Kapittel 8.  s 213 - 244
 • Elstad, Hallgeir & Thorkildsen, Dag (2017). Hvilket kirkesyn gjenspeiler dåpsritualet fra 1889 til i dag?. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (4), s 374- 394
 • Elstad, Hallgeir (2016). “Almost everything is unusual and indescribably eccentric”: Church opposition to The Salvation Army during its first years in Norway. Studia Theologica.  ISSN 0039-338X.  s 1- 25 . doi: http://dx.doi.org/10.1080/0039338X.2016.1208628

View all works in Cristin

 • Dietrich, Stephanie; Elstad, Hallgeir; Fagerli, Beate & Haanes, Vidar Leif (red.) (2015). Folkekirke nå. Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313121.

View all works in Cristin

 • Elstad, Hallgeir (2017). 500 år med Martin Luther. Romerikes Blad.
 • Elstad, Hallgeir (2017). 500 år sidan reformasjonen. Lofotposten.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Aage Samuelsen, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Andreas Seierstad, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Anton Fridrichsen, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Arvid Nergård, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Bjørn Kornerup, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Børre Knudsen, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Carl Peter Parelius Essendrop, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Carsten Bach-Nielsen: Fra jubelfest til kulturår: Danske reformationsfejringer gennem 400 år. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2015. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  s 90- 91
 • Elstad, Hallgeir (2017). Christen Brun, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Dagfinn Rian, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Den norske kyrkja og endringane 1. januar 2017. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Den stille uke, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Det praktisk-teologiske seminar, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eit historisk blikk på norske reformasjonsfeiringar - 1617-2017.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eit historisk blikk på reformasjonsmarkeringane i Lofoten: Feiringene av den lutherske reformasjon, I: Magnus E Eilertsen (red.),  Årboka for Lofoten 2018.  Eilertsen Media.  ISBN 978-82-999417-4-7.  Artikkel.  s 32 - 43
 • Elstad, Hallgeir (2017). Frederik Wilhelm Klumpp Bugge, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Fridtjov Søiland Birkeli, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 13. desember). Frå Lussi til Lucia. [Internett].  Heimesida til Det teologiske fakultet.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Gabriel Skagestad, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Halvor Olsen Folkestad, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hans Nielsen Hauge - "Norges Martin Luther" - og hans betydning for demokratiutviklingen i vårt land.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Herborg Finnset, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hva betyr Luther for oss i dag?.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 23. april). Hva tror du på, Hallgeir Elstad?. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 26. november). Hvorfor er ateister så sinte?. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Innføringen av reformasjonen i Norge og lokalt på Romerike.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ivar Braut, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jens Frølich Tandberg, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johan Bernitz Hygen, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johan Peter Lunde, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Hygen, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Ording, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Smemo, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jødane sin veg gjennom historia.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kari Veiteberg, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 19. mars). Kirka og Snåsamannen. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kristen troslære, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kristi himmelfartsdag, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kristne trossamfunn, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kvifor Ordo Crucis?.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Langfredag, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Lars Inge Magerøy: Munken som endret Europa: Reformatoren Martin Luther. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 269- 271 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-09
 • Elstad, Hallgeir (2017). Leif Ottersen, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Martin Luther og reformasjonen. Lofot-tidende.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Mikkel Bjønness-Jacobsen, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Norske reformasjonsfeiringer - med fokus på jubileene i 1817 og 1917..
 • Elstad, Hallgeir (2017). Notto Reidar Thelle, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ola M. Steinholt, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Palmesøndag, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Per Arne Dahl, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Per Halse: Peter Hognestad: Språkstrid og heilag fred. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 262- 265 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-07
 • Elstad, Hallgeir (2017). Per Juvkam, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Peter Wilhelm Bøckman, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Påskedag, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Påsken i norsk folketradisjon.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ragnar Skouge Leivestad, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjon, undervisning og skole.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsdagen. Reformasjonsbloggen - Det teologiske fakultet (UiO).
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsforedrag.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsjubileet - 500 år siden Luthers 95 teser.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonspreken.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformation without a Reformer. The History of the Reformation in Norway.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reidar Hauge, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Skjærtorsdag, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Stamsund kyrkje - 80 år. Lofotposten.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Tesene på døren (og skriften på veggen). Tidligere reformasjonsjubileer med særlig vekt på jubileene i 1817 og 1917..
 • Elstad, Hallgeir (2017). The Reformation Anniversaries 1817 and 1917 in Norway with emphasis on the University‘s role.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Tor Singsaas, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Tord Godal, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Torgny Bohlin, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Treenigheten, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Trond Laksaa m. flere: Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Kampen for lesbiske og homofile i kirken. Utgitt av Åpen kirkegrupoe 2016.. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (3), s 95- 100
 • Elstad, Hallgeir (2017). Wilhelm Bøckman, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir & Flottorp, Gordon (2017). Biskop, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2017). Jubileum i skyggen. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(4), s 278- 278
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2017). Luther, Skriften og reformasjonsjubileet. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(1), s 5- 6
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2017). Luthers dåpsteologi i økumenisk kontekst. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 174- 175 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-01
 • Elstad, Hallgeir; Molland, Einar & Bloch-Hoell, Nils Egede (2017). Johan Christian Heuch, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir & Rasmussen, Tarald (2017). Kristendom, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir & Rosvold, Knut A. (2017). Johan B. Rian, I: Anne Marit Godal (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Guttormsen, Arne & Elstad, Hallgeir (2017, 12. september). Teologen ingen ville vite av.  Vårt Land.
 • Hvalvik, Reidar & Elstad, Hallgeir (2017). 75 år siden de norske prestenes embetsnedleggelse. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(2), s 99- 100 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-02-01
 • Elstad, Hallgeir (2016). Bispetilsetjinga i Stavanger: Skuffande av Kyrkjerådet. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Elstad, Hallgeir (2016). Careful Reformation. The History of the Reformation in Norway.
 • Elstad, Hallgeir (2016). Då jødane fekk kome. I dag er det 165 år sidan Stortinget gav jødar høve til å kome til Noreg.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Elstad, Hallgeir (2016). Eit historisk blikk på dåpsopplæring og danning.
 • Elstad, Hallgeir (2016). German Influence and the Theology of Gisle Johnson (1822-1894).
 • Elstad, Hallgeir (2016). Nekrolog: Berge R. Furre (1937-2016). Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(1), s 95- 96
 • Elstad, Hallgeir (2016). Nekrolog: Per Lønning (1928-2016). Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(4), s 420- 421
 • Elstad, Hallgeir (2016). Reformasjon i fem hundre. Blogginnlegg. Reformasjonsbloggen - Det teologiske fakultet (UiO).
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2016). Grundtvigianismen som skolebevegelse. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(3), s 190- 191
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2016). Nytt lys over gamle tekster. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(2), s 116- 117
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2016). Strategier i møte med det moderne. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(1), s 2- 3 . doi: 10.18261/ISSN.1893-0271-2016-01-01
 • Elstad, Hallgeir & Refvem, Olav (2016). Levende tekst, levende tolkning. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(4), s 282- 283

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:09 PM - Last modified Aug. 17, 2015 6:01 PM