Birgitte Lerheim

Associate Professor - Fagseksjonen
Image of Birgitte Lerheim
Norwegian version of this page
Phone +47-22850385
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Other affiliations Faculty of Theology

Publications

 • Lerheim, Birgitte (2017). Husrom for læring? Ein komparativ romleg analyse av to bibliotek ved Universitetet i Oslo, I: Inger Marie Lid & Trygve Wyller (red.),  Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53500-1.  Kapittel 7.  s 111 - 128
 • Lerheim, Birgitte (2017). Omsorg, gåve og nåde? Ei drøfting av Den norske kyrkja sin kommunikasjon til fadrar ved dåp., I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  kapittel.  s 447 - 466
 • Lerheim, Birgitte (2016). Trosopplæring for Guds små prinsesser? Teologi, kjønn og læring i bibelbøker for barn.. Prismet.  ISSN 0032-8847.  67(1), s 19- 34
 • Lerheim, Birgitte (2013). Englar i cyberspace. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  2013(1), s 67- 88
 • Lerheim, Birgitte (2012). Ungdom, tradisjonar og relasjonar. Ei drøfting av interaksjonsflater mellom unge menneske og Den norske kyrkja, I: Erling Birkedal; Harald Hegstad & Turid Skorpe Lannem (red.),  Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter.  IKO-forlaget.  ISBN 978-82-8249-071-9.  Kapittel.
 • Lerheim, Birgitte (2011). "Whose Context? Which Contextuality? Om kyrkje, kontekstualitet og kompleksitet", I: Jan Ove Ulstein & Per Magne Aadnanes (red.),  Vegar i vegløysa : ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2741-3.  kapittel.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Å sørgje på internett. Kyrkja og dei virtuelle sorgpraksisane, I: Asbjørn Simonnes (red.),  Digital trusopplæring.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2796-3.  artikkel.
 • Simonnes, Asbjørn & Lerheim, Birgitte (2011). Religionspedagogiske utfordringar i møte med trusopplæring på digitale arenaer, I: Asbjørn Simonnes (red.),  Digital trusopplæring.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2796-3.  Kapittel.  s 213 - 233
 • Lerheim, Birgitte (2010). Kirkehistorie i trosopplæringen - veien videre :. Prismet.  ISSN 0032-8847.  61(3), s 173- 184
 • Lerheim, Birgitte (2010). Lekmannsforsamlingar i endring, I: Pål Repstad (red.),  Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2655-3.  kapittel.  s 171 - 187
 • Lerheim, Birgitte (2009). Are Bridging Communities Healing Communities?, In Neville Richardson (ed.),  Broken Bodies and Healing Communities, faith-based responses to HIV and AIDS in South African township.  Cluster Publications Pietermaritzburg.  ISBN 9781875053827.  artikkel.
 • Lerheim, Birgitte (2009). Kyrkje som nettverk?. Halvårsskrift for praktisk teologi.  ISSN 0800-6857.  2(1), s 24- 34
 • Lerheim, Birgitte (2008). "Frå lekmannsforsamling til kyrkjelyd - endringar i kyrkjesyn og kyrkjepraksis i tre lutherske lekmannsorganisasjonar på 1990- og 2000-talet". Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap.  ISSN 1504-6605.  62(1), s 22- 42
 • Lerheim, Birgitte (2007). Emnekart som læringsverkty. Eit forsøk i interseksjonell teologisk praksis, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Fem år med Fleksibel læring ved UiO.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-1-5.  Artikkel.  s 111 - 124 Show summary
 • Lerheim, Birgitte (2007). Lære og læring i Den norske kyrkja.Eit synoptisk blikk på Trusopplæringsreforma og Lærenemnda. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  (1)
 • Lerheim, Birgitte (2005). Kyrkje no? eit ekklesiologisk blikk på aktuell Youth Ministry-litteratur på norsk. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (Årg. 56, nr 4), s 239- 255

View all works in Cristin

 • Lerheim, Birgitte (2017). Ekklesiologiske perspektiv på høyringsutkastet til ny trus- og livssynslovgjeving..
 • Lerheim, Birgitte (2017). Langevåg Røde Kors. Folkehelse, fellesskap og friviljugheit gjennom 90 år-. Sulaposten.  (5), s 20- 21
 • Lerheim, Birgitte (2017). Moderator ved panelsamtale om "Skogen og erfaringer av det hellige"..
 • Lerheim, Birgitte (2017, 01. oktober). Omsorg og nærvær - forskning på fadderrollen. [Fagblad].  Dåpsløftet. Inspirasjon til arbeidet med dåp (utgitt av Dnk).
 • Lerheim, Birgitte (2017). Pilegrim på Orknøyane før og no. Kirkjuvágs helgan dóm in heilaga Magnúss jarls. Pilegrim i dag.  ISSN 1892-9982.  1(17), s 4- 8
 • Lerheim, Birgitte (2017). Reformasjon og feministisk teologi.
 • Lerheim, Birgitte (2017). Reformasjon og feministisk teologi (fagartikkel på 6 sider som del av Kirkerådets ressurshefte for 8. mars-gudstjeneste 2017). [www ].
 • Lerheim, Birgitte (2017). Reformasjon og feminstisk teologi.
 • Lerheim, Birgitte (2017). The role of Netnography in a multi-method research project on godparentship in Norway.
 • Lerheim, Birgitte (2016). Angels in Cyberspace..
 • Lerheim, Birgitte (2016). Blogginnlegg i TFs reformasjonsblogg: Luther, leiker og læring. Mellom historie og kollektivt minne i populær barne- og ungdomskultur http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/luther-leiker-og-lering.html. [www ].
 • Lerheim, Birgitte (2016). Læreplanarbeid og profesjonsskvis i Den norske kyrkja sitt trusopplæringsarbeid.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2016). Doing church history with confirmands. Why and how..
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2016). Innlegg i TFs reformasjonsblogg: Reformasjonsdag, Allehelgensdag og Halloween http://www.tf.uio.no/om/reformasjonsjubileet/reformasjonsbloggen/reformasjonsdag-allehelgensdag-halloween.html. [www ].
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2016). Tro. Håp. Kjærlighet: Nådeløse og nådefulle rom – før og nå. I 2017 markerer lutherske kirker verden over at det er 500 år siden tesene i Wittenberg. Teseoppslaget var med å starte en religiøs revolusjon. Men er Luthers spørsmål våre spørsmål? Og hva kjennetegner det å være «luthersk» idag? Og er det noe ved «det lutherske» som kan hjelpe kirken til å være et nådefullt rom for ungdom i dag?.
 • Mejlbo, Kaja & Lerheim, Birgitte (2016, 28. mars). – Bibelhistorien er vanskelig å forklare. Mange barnehager dropper Jesus i påsken og satser på gule kyllinger i stedet. Men i Lommedalen er de trofaste mot flanellografen.  Asker og Bærums budstikke.
 • Guttormsen, Arne & Lerheim, Birgitte (2015, 21. januar). Nettveggen er blitt klagemur. Intervju i Vårt Land om sorg og sosiale medier..  Vårt Land.
 • Lerheim, Birgitte (2015). Hvem er jeg på nettet? Et seminar om ungdom, sosiale medier og alle som har med ungdom å gjøre..
 • Lerheim, Birgitte (2015, 21. januar). Intervju om sorg og sosiale medier, NRK P2 Nyhetslunsj.. [Radio].  NRK P2.
 • Lerheim, Birgitte (2015). Sorg i det offentlege rommet. Om estetisering av sorg i sosiale medier..
 • Lerheim, Birgitte (2015). Å arbeide med Bibelen i kyrkjelege læringspraksisar med barn og unge.
 • Lerheim, Birgitte & Eidberg, Mathias Henrik (2015, 28. oktober). Skrekk og Gud? Et intervju om Halloween.. [Internett].  TF, UiOs nettsider. Show summary
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2015). Praciticing godparentship in the Church of Norway.
 • Lerheim, Birgitte & Swang, Espen Irwing (2015, 11. oktober). Fremmed for oss med sorg på internett?. [Internett].  http://www.tek.no/artikler/fremmed-for-oss-med-sorg-pa-inter.
 • Lerheim, Birgitte & Vestre, Trond (2015, 09. april). - Kan bli ordinert i eit anna bispedømme. [Internett].  NRKS NETTSIDER.
 • Lerheim, Birgitte (2014). Bokmelding: Barnetro og trosopplæring: Festskrift til Egil Sjaastad på 65-årsdagen.. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (4)
 • Lerheim, Birgitte (2014). Identitet og kristendom. Foredrag.
 • Lerheim, Birgitte (2014). Trosopplæring for voksne?.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2014). Bokanmeldelse: Kristen tro – oppdatert Nyhus, Kjell Arnold og Nyhus, Ole Jacob. 2013. Kristen tro – oppdatert. Kom forlag. 222 sider.. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (2)
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2014). DOING CHURCH HISTORY WITH CONFIRMANDS (AND CER WORKERS). WHY AND HOW?.
 • Lerheim, Birgitte & Jensen, Roger (2014). Pilgrim Thirdspaces?.
 • Lerheim, Birgitte & Kartzow, Marianne Bjelland (2014). Jeg åpner min bibel, der står: Vær rosa!. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Lerheim, Birgitte (2013). Endringar i skulen sitt religionsfag. Prismet.  ISSN 0032-8847.  2013(3)
 • Lerheim, Birgitte (2013). Hurra for deg! Presentasjon av Prismet-utgåve i høve prof. Sverre Dag Mogstads 65 års-dag. Prismet.  ISSN 0032-8847.  2013(2)
 • Lerheim, Birgitte (2013). Innslag om grunnlovsjubileet 2014.
 • Lerheim, Birgitte (2013). Markering eller feiring?. Prismet.  ISSN 0032-8847.  2013(4)
 • Lerheim, Birgitte (2013). Reformasjonen og trusopplæringa. Refleksjonar etter ein studietur til Wittenberg. Prismet.  ISSN 0032-8847.  2013(4)
 • Lerheim, Birgitte (2013). Sosiale medier i sorg og krise. Foredrag for kreftsykepleiere i Vestfold.
 • Lerheim, Birgitte (2013). Youth Grieving Online. A Case Study Followed by Ethical Reflection.
 • Lerheim, Birgitte (2011, 13. mars). "Dine synder er tilgitt. Klemz Gud". [Internett].  http://www.forskning.no/artikler/2011/mars/284218.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Grøn kyrkje - ein ny slags pietisme? Bokanmeldelse av: Saving nature : religion as environmentalism, environmentalism as religion / Tarjei Rønnow. Prismet.  ISSN 0032-8847.  62(3)
 • Lerheim, Birgitte (2011). Nettet på godt og gale: Refleksjonar etter 22 juli. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  50
 • Lerheim, Birgitte (2011). Når sorgen blir offentlig. Om sorg på nettet etter 22. juli.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Rapport: Loggføringsverktøy for kompetansekartlegger for kirkelig undervisning.
 • Lerheim, Birgitte (2011). Ung i kyrkja 2010. Korleis nyttar unge vaksne mellom 18 og 30 kyrkja?.
 • Lerheim, Birgitte (2010). Bokanmeldelse av: Grensesprengende! : forkynnelse for ungdom / Hans Austnaberg (red.). Prismet.  ISSN 0032-8847.  61(3), s 212- 214
 • Lerheim, Birgitte (2010). Bokanmeldelse av: Moderne teologi : tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer / Ståle Johannes Kristiansen og Svein Rise (red.). Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  111(2), s 153- 155
 • Lerheim, Birgitte (2010). Contextuality, intersectionality and youth ministry.
 • Lerheim, Birgitte (2010). Co-respondent to "Theologizing with Youth as Youth Ministry? Pedagogical and Theological Reflections" (prof. Bert Roebben, Dortmund).
 • Lerheim, Birgitte (2010). "Fellesskap på godt og gale", I: Elisabeth Torp & Gaute Brækken (red.),  Grenser som skaper.  IKO-Forlaget AS.  ISBN 978-82-8249-025-2.  kapittel.  s 144 - 154
 • Lerheim, Birgitte (2010). "Innspill til en norsk konfirmasjonsteologi".
 • Lerheim, Birgitte (2010). Keynote Respondent to Conference paper of prof. Ulrich Schwab, Munchen: Church Youth Work of the Future – Challenges to Contemporary Youth Work and Considerations of Underlying Principles.
 • Lerheim, Birgitte (2010). Kirkelige og folkelige feiringer av Halloween/Allehelgensdag i Norge.
 • Lerheim, Birgitte (2010). Presentasjon av funn i doktorgradsavhandlinga Vedkjenning og gjenkjenning med fokus på religionspedagogiske implikasjonar.
 • Lerheim, Birgitte (2010). Respondent to prof. Terri Elton who presented the project "Exemplary Youth Ministry" (see www.exemplaryym.com).
 • Lerheim, Birgitte (2010). "Teologi på bedehuset og i lekmannsforsamlingene".
 • Lerheim, Birgitte (2010). Ung i kyrkja 2010. Korleis nyttar unge vaksne mellom 18 og 30 kyrkja? Artikkel på Den norske kyrkja sine nettsider. http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=203439.
 • Lerheim, Birgitte (2010). Ungdom, etikk og digitale medier.
 • Lerheim, Birgitte (2010). "Vellykka bloggkvinner? Sosial teknologi og kvinneroller.".
 • Lerheim, Birgitte & Morvik, Eigil (2010). Endringer. Prismet.  ISSN 0032-8847.  60(2)
 • Lerheim, Birgitte & Morvik, Eigil (2010). Grenser og imaginasjon. Prismet.  ISSN 0032-8847.  60(1)
 • Lerheim, Birgitte & Morvik, Eigil (2010). Vi deler. Prismet.  ISSN 0032-8847.  60(3)
 • Lerheim, Birgitte (2009). Fellesskap på godt og vondt.
 • Lerheim, Birgitte (2009). Halloween i kyrkja. Prismet.  ISSN 0032-8847.  60(3), s 205- 208
 • Lerheim, Birgitte (2009). Innhaldsdimensjonen i trusopplæringa.
 • Lerheim, Birgitte (2009). Kirke som nettverk - om sosial teknologi og fellesskapsforståelse.
 • Lerheim, Birgitte (2009). Kjønn og seksualtet - har kirka et språk for dette?.
 • Lerheim, Birgitte (2009). Ungom og relasjonell IKT, foredrag ved jubileumskonferanse for Kirkelig Utdanningssenter i Nord.
 • Lerheim, Birgitte (2009). Vedkjenning og gjenkjenning: Refleksjonar i snittpunkta mellom kyrkjetenking og kyrkjepraksis. Acta Theologica. 28.
 • Lerheim, Birgitte (2008). Deling og tolking av erfaringar i trusopplæringsreforma. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  143(15)
 • Lerheim, Birgitte (red.) (2008). Gutter og jenter i kirka. Rapport fra trosopplæringsprosjektet "Gutter og jenter i kirka". St.Sunniva nr. 4/2008. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. 4.
 • Lerheim, Birgitte (2008). Oppdrag og utfordring: Å vere betydningsfulle andre. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (4), s 151- 157
 • Lerheim, Birgitte (2008). Relasjonell teknologi og fellesskap.
 • Lerheim, Birgitte (2007). Dåp, kjønn og forteljing. Show summary
 • Lerheim, Birgitte (2007). Halloween i og ved Gamle Aker kirke og kirkegård. Ressursmateriale for trusopplæring. Rapport frå tiltak samt ressursdokument. [www ]. Show summary
 • Lerheim, Birgitte (2007). Internettpraksis og kyrkjepraksis. Show summary
 • Lerheim, Birgitte (2007). Trusopplæring og kjønn. Foredrag på nettverkskonferanse knytt til Størt av alt, Den norske kyrkja si trusopplæringsreform.
 • Lerheim, Birgitte (2006). Kvifor gjere det lett når ein kan gjere det vanskeleg? Refleksjonar kring lærenemnda sitt arbeide med spørsmålet om homofilt samlevande. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (1)
 • Lerheim, Birgitte (2006). ungkyrkjepraksis.no : Nokre føresetnader for å tenke, tale og gjera opa folkekyrkje sett frå ein ungdomsteologisk ståstad. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  111(3), s 339- 346
 • Lerheim, Birgitte (2004). Leder i temanummer og kirketenkning og kirkepraksis. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (1/2)
 • Lerheim, Birgitte (2003). Om truskap og utruskap på nettet. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (1/2)
 • Lerheim, Birgitte (2002). 11.søndag etter pinse. Tekstgjennomgang. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.
 • Lerheim, Birgitte (2002). 21. søndag etter pinse. Tekstgjennomgang. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  2002(4)
 • Lerheim, Birgitte (2002). Fantasi og virkelighet i ei diskusjonsgruppe på internett. Føredrag ved Humanioradagane 2002. Show summary

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:22 PM - Last modified Aug. 17, 2015 6:07 PM