print logo

Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra alle fakultetets emner

 

Søk om utveksling nå

Søk om utveksling våren 2015 innen 15. september. Se hvilke utvekslingsavtaler du kan søke på og hvordan du søker.

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Forskning

Aktuelt

Personer

Finn ansatte og studenter

TF i sosiale medier

   

Det praktisk-teologiske seminar

Deler av undervisningen på profesjonsstudiet i teologi er samordnet med Det praktisk-teologiske seminar (PTS).